Miejska Galeria Sztuki (MGS)

Udostępnij

Miejska Galeria Sztuki (MGS), instytucja kultury kontynuująca działania → Biura Wystaw Artystycznych. Po przejęciu w 2006 → pawilonu Cepelii (III Aleja 64) powstały dogodne warunki do prezentacji różnorodnej twórczości plastycznej, MGS stała się salonem artystycznym miasta, jej integralną częścią jest → Ośrodek Kultury Filmowej – Kino Studyjne „Iluzja”. Pierwszym dyrektorem MGS był Czesław Tarczyński, który usamodzielnił placówkę pod względem organizacyjno-finansowym i wypracował model działania zespołu kuratorskiego. Na trwale wpisały się w historię placówki zainicjowane w 1991 edycje Triennale Sztuki Sacrum organizowane w formie festiwalowej, ich kolejne odsłony posiadały programowe hasła: Człowiek-wiara (1991), Wiara – sztuka (1994), Człowiek – wiara – sztuka (1997) Muzeum wyobraźni (2000), Ku cywilizacji życia (2003), Sztuka wobec zła (2006), Dom – droga istnienia (2009/2010), Sacrum/profanum (2013), Wspólnota, współczucie, współczułość (2016). Wystawa Artyści Częstochowy XX wieku (2000) ukazała osiągnięcia częstochowskiego środowiska plastycznego, w wydanej z tej okazji publikacji znalazły się prace ponad 140 artystów. W MGS odbywają się wystawy kuratorskie i konkursowe, m.in. Ogólnopolski Konkurs na Obraz im. Mariana Michalika dla Młodych Malarzy. Sztandarową ekspozycją stała się wystawa prac (od 2006) Zdzisława Beksińskiego z kolekcji Anny i Piotra Dmochowskich, od 2016 można oglądać jej drugą odsłonę (Drugie Muzeum) – 60 prac artysty niepokazywanych wcześniej w Polsce. W Galerii prezentowane były obrazy najwybitniejszych polskich artystów: Władysława Hasiora, Jerzego Nowosielskiego, Tadeusza Kantora, Franciszka Starowiejskiego, Wojciecha Fangora, Edwarda Dwurnika, Jerzego Dudy-Gracza, Jacka Waltosia, Leszka Sobockiego. Dzięki wieloletniej współpracy z częstochowskim Oddziałem → Związku Polskich Artystów Plastyków (ZPAP) oraz Wydziałem Artystycznym Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza swoje prace prezentują znani częstochowscy plastycy. Dzięki współpracy z Zespołem Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego MGS pomaga młodym twórcom w zorganizowaniu wystaw i wydaniu folderów – zadanie to spełnia Galeria Promocji Młodych „Antresola”. W salach MGC prezentowane są corocznie wystawy poplenerowe (Plener Jurajski, od 1985 Plener Miejski) pod egidą częstochowskiego oddziału ZPAP. MGS pełni rolę także edukacyjną, organizowane są tu warsztaty, lekcje, zwiedzanie z przewodnikiem, wystawy dziecięcej twórczości plastycznej. Unowocześnione wnętrza Galerii otwarte są dla różnych form twórczości artystycznej, odbywają się koncerty muzyczne, spektakle teatralne, wystawy fotografii, spotkania z pisarzami. W 2007 zaprezentowana została multimedialna ekspozycja w cyklu Chopinowi autorstwa Jerzego Dudy-Gracza (z narodowej prezentacji na Światowej Wystawie Expo 2005 w Japonii). Ciekawą inicjatywą są Targi Sztuki (Częstochowa Art) z udziałem właścicieli autorskich galerii, w trakcie których publiczność może dokonać zakupu dzieł. Od 2015 dyrektorką placówki jest Anna Paleczek-Szumlas, jej działania wzbogaciły ofertę MGS o nowe formy, co miesiąc odbywają się koncerty muzyczne, spotkania pod nazwą Nieśmiertelni, poświęcone zmarłym twórcom (plastykom, muzykom, filmowcom, poetom). Wielkim zainteresowaniem cieszyła się w 2016 wystawa Andy Warhol. 33 i 1/3 z kolekcji Piotra Metza, w tym 33 okładki płyt zaprojektowane przez artystę.

40 lat. 1977–2017. Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie, Częstochowa 2017; Artyści Częstochowy XX wieku, Częstochowa 2000.

Autor: → Andrzej Kuśnierczyk

Poprzednie hasło
→ Miejska cegielnia

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Dźbów... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł