Michalski Tadeusz Jacenty

Udostępnij

Michalski Tadeusz Jacenty (1914–86), lekarz, członek konspiracji niepodległościowej, autor prac medycznych i z historii medycyny. Ur. 16 VIII 1914 w Częstochowie, był synem → Kazimierza i Jadwigi z Luchtów.

Uczył się w Częstochowie w I Państwowym Gimnazjum im. H. Sienkiewicza, a od 1931 w II Państwowym Gimnazjum im. R. Traugutta; tam w 1932 zdał maturę. W 1938 ukończył Szkołę Podchorążych Sanitarnych, uzyskał dyplom lekarski na Uniwersytecie Warszawskim. W czasie wojny 1939 był naczelnym lekarzem 1 pułku strzelców podhalańskich. Wzięty do niewoli niemieckiej, do grudnia tr. przetrzymywany był w obozie jenieckim w Tarnowie. Uwolniony, od września 1940 mieszkał w Częstochowie; był lekarzem → Ubezpieczalni Społecznej (US), pracował też w kolejowej służbie zdrowia i jako wolontariusz w → Szpitalu Miejskim Najświętszej Maryi Panny (NMP). Należał do Związku Walki Zbrojnej-Armii Krajowej. Z ramienia → Rady Głównej Opiekuńczej i US w 1944 udzielał pomocy uchodźcom z Warszawy. W 1944 został ordynatorem oddziału wewnętrznego kobiecego Szpitala NMP. W 1945–46 odbywał służbę wojskową jako lekarz. Od 1947 był lekarzem epidemiologiem w sztabie Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Warszawie; pracował też jako wolontariusz na oddziale neurologicznym Państwowego Szpitala Klinicznego. W 1952 obronił pracę doktorską „Objawy kliniczne guzów płatu skroniowego”. Zwolniony z wojska w 1953, został ordynatorem oddziału neurologicznego w Sanatorium dla Nerwowo Chorych w Kościanie pod Poznaniem. Od 1958 był lekarzem uzdrowiskowym w Cieplicach Śląskich. W 1959 został ordynatorem oddziału neurologicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gorzowie Wielkopolskim. Od 1962 był organizatorem, a następnie ordynatorem oddziału neurologicznego szpitala w Kielcach. Opublikował przeszło 60 prac naukowych z dziedziny neurologii, etyki, deontologii lekarskiej, historii medycyny, był autorem książki Padaczka (Warszawa 1959). Do bardzo cenionych należy jego praca z historii medycyny Częstochowa i jej lekarze w XIX stuleciu („Archiwum Historii Medycyny” 1957, t. XX). Zm. 10 I 1986 i został pochowany na cmentarzu Na Piaskach w Kielcach.

W małżeństwie z Barbarą Zielińską miał córkę Magdalenę (22 II 1946–) i syna Marcina (11 X 1949–).

Juliusz Sętowski, Cmentarz Kule w Częstochowie. Przewodnik biograficzny, Częstochowa 2005, s. 194 (informacja przy biogramie ojca); – informacje syna, Marcina Michalskiego z Kielc, oraz materiały i fotografie w jego posiadaniu.

Autor: → Juliusz Sętowski

Zobacz inne hasła z kategorii: → Osoby

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Droga krzyżowa na Jasnej Górze... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł