Mężnicki Ludwik

Udostępnij

Mężnicki Ludwik (1845–1935), właściciel księgarni, później składu z dewocjonaliami, radny miejski, członek stowarzyszeń gospodarczych. Ur. 21 VIII 1845, był synem Karola, malarza cechowego, właściciela szynku, kupca i Marii z Knausów (?).

Walczył w powstaniu 1863–64. W 1874 założył księgarnię w Częstochowie. W końcu lat 90. XIX w. prowadził w okolicach Jasnej Góry skład obrazów, medalików, książek do nabożeństwa i galanterii. Był członkiem Rady Miejskiej w Częstochowie, współzałożycielem kilku stowarzyszeń gospodarczych. Przez szereg lat pełnił funkcję prezesa Rady Nadzorczej → Częstochowskiego Towarzystwa Pożyczkowo-Oszczędnościowego, był też reprezentantem Towarzystwa Kredytowego miasta Częstochowy. Zasiadał (od 1914) w zarządzie → Towarzystwa Dobroczynności dla Chrześcijan (zarządzał dochodem niestałym Towarzystwa). Zm. 29 I 1935 w Częstochowie, pochowany został na cmentarzu św. Rocha, w sektorze 6, rząd 1, grób nr 2.

W małżeństwie z Teodorą Mączyńską (ok. 1854–1908), córką → Franciszka Mączyńskiego, malarza, miał córki Annę i Marię oraz czterech synów: Jana Piotra (1874–), urzędnika bankowego, dyrektora banku w Noworadomsku (Radomsko), Edmunda Leopolda (1878–), → Ludwika Tadeusza (1884–1949), adwokata, sędziego i Józefa (1876–1940), księdza, współorganizatora i opiekuna wielu stowarzyszeń spożywczych w Częstochowie, członka zarządu Towarzystwa Dobroczynności dla Chrześcijan, zamordowanego w niemieckim obozie koncentracyjnym Sachsenhausen.

Chyrowiacy. Słownik biograficzny wychowanków Zakładu Naukowo-Wychowawczego oo. Jezuitów w Chyrowie 1886–1939, oprac. Ludwik Grzebień, Jerzy Kochanowicz, Jan Niemiec, Kraków 2000, s. 355–356 (dotyczy syna, Jana Mężnickiego); – Marian J. Lech, Księgarze i księgarnie w Królestwie Polskim 1869–1905. Materiały ze źródeł archiwalnych, Warszawa 1980, s. 132; – „Goniec Częstochowski” 1908, nr 84, s. 5, nr 341, s. 3 (dotyczy żony, Teodory), 1912, nr 73, s. 2, 1913, nr 91, s. 3, 1914, nr 128, s. 3, 1918, nr 200, s. 4 (dotyczy Jana), 1935, nr 25, s. 3 (wspomnienie); – Archiwum Państwowe w Częstochowie, Magistrat Częstochowy 3619, nr akt. 144; Urząd Stanu Cywilnego w Częstochowie, parafia św. Barbary, akt zgonu nr 30/1935, k. 180.

Autor: → Juliusz Sętowski

Zobacz inne hasła z kategorii: → Osoby

Poprzednie hasło
→ Metler Bonawentura

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Droga krzyżowa na Jasnej Górze... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł