Mehring (Mering, Meryng) Mojżesz

Udostępnij

Mehring (Mering, Meryng) Mojżesz (1898–1943?), nauczyciel, radny miejski, syjonista, działacz społeczny. Ur. 7 XII 1898 w Bolechowie k. Stanisławowa, był synem Josla i Etli z Hamermanów.

Mehring ukończył ośmioklasowe gimnazjum w Stryju, po studiach uzyskał doktorat z filozofii. Uczył religii, języka hebrajskiego i historii żydowskiej w Gimnazjum i w Szkole Powszechnej Towarzystwa Żydowskich Szkół Średnich i Powszechnych (przy ul. Dąbrowskiego 3a, później przy ul. Jasnogórskiej 8/10). W 1931 został przewodniczącym komitetu założycielskiego Koła Miłośników Śpiewu i Muzyki → „Lira” (Koło działało w 1932–35). W II połowie lat 30. był członkiem zarządów Towarzystwa Ochrony Zdrowia Ludności Żydowskiej TOZ oraz Stowarzyszenia Kursów Hebrajskich. W 1930 był współorganizatorem sekcji etnograficznej → Żydowskiego Towarzystwa Krajoznawczego; gromadziła ona materiały dotyczące kultury i zwyczajów życia codziennego Żydów z Częstochowy i okolic. Od 1936 należał do zarządu (był sekretarzem) Komitetu Budowy Gmachu dla Społecznych Szkół Żydowskich w Częstochowie. W 1933 był członkiem zarządu gminy żydowskiej, przez pewien czas należał do Rady Gminy. Jako syjonista zaciekle zwalczał w gminie konkurencyjne propolskie → Gimnazjum dr. → Feliksa Axera. Był działaczem samorządowym; w 1934 wybrany na zastępcę radnego z listy Zjednoczonego Żydowskiego Bloku Gospodarczego, mandat radnego uzyskał w 1935 po odejściu z Rady Miejskiej (RM) → Maurycego Neufelda; od 1938 należał do komisji RM pracującej nad projektami przynależności administracyjnej Częstochowy. W 1939 został wybrany na radnego z listy Zjednoczonego Żydowskiego Bloku Wyborczego. Od początku okupacji niemieckiej (po zamknięciu szkół żydowskich) organizował prywatne kursy edukacyjne. Wygłaszał też odczyty i wykłady na tematy historyczne. Mieszkał przy ul. Dąbrowskiego 28, następnie przy Jasnogórskiej 34 (do 1941), później zmuszony do przeniesienia się do getta. Mianowany przez → Radę Starszych (Judenrat) komisarzem TOZ, 25 III 1941 rozwiązał jego dotychczasowy zarząd. Odbyło się to na rozkaz władz niemieckich i miało na celu ograniczenie działalności TOZ. 21 IX 1942 jako delegat syjonistów miał uczestniczyć w konferencji w sprawie tworzenia zbrojnej organizacji oporu, do której nie doszło z powodu aresztowania organizatorów przez policję niemiecką. W październiku 1942 został wywieziony transportem z getta częstochowskiego do obozu zagłady w Treblince. Przez pewien czas pracował w żydowskiej obsłudze obozu, później został zamordowany (świadkiem jego śmierci był → Samuel Willenberg).

Jego pierwszą żoną była Beila Itla Laufer, mieli syna Judę (1924? Częstochowa–). Po rozwodzie z nią Mehring w 1936 ożenił się z Esterą I voto Rozental (3 VIII 1897 Częstochowa–), córką Mordki Szulima Kona i Rojzy z Gliksmanów. Była polonistką w Gimnazjum i Liceum Towarzystwa Żydowskich Szkół Średnich i Powszechnych w Częstochowie. W małżeństwie z nią miał córkę. Żona Estera wraz z córką i pasierbem zginęli w 1942 w Treblince.

Żydzi częstochowscy. Słownik biograficzny, pod red. J. Sętowskiego, Częstochowa 2020.

Autor: → Juliusz Sętowski , → Andrzej Kuśnierczyk , → Wiesław Paszkowski

Zobacz inne hasła z kategorii: → Osoby

Poprzednie hasło
→ Mąkosza Edward

Następne hasło
→ Metler Bonawentura

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Droga krzyżowa na Jasnej Górze... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł