Maszadro Jan

Udostępnij

Maszadro Jan (1830–1879), magister farmacji, dzierżawca apteki jasnogórskiej, właściciel apteki, powstaniec styczniowy. Ur. w 1830 w Częstochowie, był synem Józefa Maszadry, kupca, i Zofii z Krajewskich. Jako młody chłopiec praktykował w warszawskiej aptece, uzyskując w 1851 dyplom pomocnika aptekarskiego. W 1853 zabiegał w Heroldii Królestwa Polskiego o potwierdzenie szlachectwa, odmowna odpowiedź wynikała z faktu, że ojciec nie był urzędnikiem państwowym. W 1855 ukończył Szkołę Farmaceutyczną w Warszawie z tytułem prowizora, rok później otrzymał pozwolenia na zarządzanie aptekami. 8 IX 1856 przejął (po zmarłym szwagrze Wincentym Maszatowskim) dzierżawę apteki jasnogórskiej, a następnie koncesję na prowadzenie apteki w Słomnikach. W 1858 uzyskał tytuł magistra farmacji. W 1862 został honorowym ławnikiem miasta Słomniki. W czasie powstania 1863–64 z narażeniem życia pełnił funkcję powstańczego naczelnika miasta, dostarczał leki powstańcom i udzielał im schronienia (m.in. Janowi Szubertowi). Zm. 7 XI 1879, pochowany został na cmentarzu parafialnym w Słomnikach.

W małżeństwie z Józefą Jodłowską miał syna Władysława, farmaceutę, oraz córkę Janinę (wyszła za Wacława Szcześniaka, oficera kawalerii Wojska Polskiego i farmaceutę, który został rozstrzelany w 1940 Charkowie). Tradycje aptekarskie rodziny Maszadrów kontynuowała prawnuczka Jana – Krystyna Dustanowska, mgr farmacji, pracownica Polskiej Akademii Nauk (PAN) i aptek w Krakowie.

Władysław Szczepański, Apteka jasnogórska, „Studia Claromontana”, 1981, t. 2, s. 342; Sylwetki farmaceutów – uczestników powstania styczniowego, „Farmacja Krakowska” nr 3/2004; Jan Szubert, Pamiętnik częstochowianina – powstańca styczniowego, oprac. Zofia Strzyżewska, Częstochowa 1912, s. 28; Charków. Księga cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego, Warszawa 2003, s. 532 (dotyczy W. Szcześniaka); materiały genealogiczne rodziny Maszadrów zebrane przez Barbarę Szczepańską z Paryża (w zbiorach Ośrodka Dokumentacji Dziejów Częstochowy Muzeum Częstochowskiego).

Autor: → Andrzej Kuśnierczyk

Zobacz inne hasła z kategorii: → Osoby

Następne hasło
→ Mączyński Józef

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Dźbów... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł