Maczek w Częstochowie

Udostępnij

Maczek w Częstochowie, w 1934–38 Stanisław Maczek, wówczas w randze pułkownika, pełnił funkcję dowódcy piechoty dywizyjnej → 7 Dywizji Piechoty w Częstochowie. Przyjechał do Częstochowy z Grodna, gdzie był zastępcą dowódcy 76 pułku piechoty. Mieszkał w → Domu Księcia, z żoną Zofią z Kurysiów, córeczką Renatą (ur. 1929) i synem Andrzejem (ur. w Częstochowie w 1934). Z ramienia miejscowego garnizonu brał udział w różnych uroczystościach, m.in. w rocznicę śmierci J. Piłsudskiego, uczestniczył w niedzielnych mszach św. (wraz żoną) w kościele pw. św. Jakuba (który wówczas był kościołem garnizonowym). Pełnił funkcję prezesa częstochowskiego obwodu → Ligi Morskiej i Kolonialnej. W październiku 1938 został mianowany dowódcą 10 brygady kawalerii zmotoryzowanej; wyjechał z Częstochowy do Rzeszowa. Pożegnanie Maczka odbyło się 18 XII tr. w budynku Starostwa Powiatowego (przy ul. Sobieskiego). Starosta Władysław Rozmarynowski wręczył mu ryngraf z Matką Boską Częstochowską; przemawiali kolejno: prezydent miasta → Jan Szczodrowski, → Lech Smólski w imieniu → Federacji Polskich Związku Obrońców Ojczyzny oraz ks. biskup Antoni Zimniak.

Generał Maczek jest w Częstochowie patronem ulicy oraz 91. Częstochowskiej Drużyny Harcerskiej przy Szkole Podstawowej nr 15.

Piotr Stawecki, Słownik biograficzny generałów Wojska Polskiego 1918–1939, Warszawa 1994, s. 208; – Edward Szostak, Generał Stanisław Maczek, „Gazeta Wyborcza w Częstochowie”, 2003 (11 IV), s. 7; Roman Winiarek, Stanisław Maczek, „Gazeta Częstochowska” 1999, nr 33, s. 4; „Goniec Częstochowski” 1938, nr 290, s. 4.

Autor: → Andrzej Kuśnierczyk

Poprzednie hasło
→ „Mrówkowiec”

Następne hasło
→ Magazyn solny

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Droga krzyżowa na Jasnej Górze... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł