Lutnia. Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia”

Udostępnij

Lutnia. Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia”, utworzone w 1900 w celu „popierania rozwoju śpiewu chóralnego poprzez zabawy publiczne i koncerty”. Posiadał własną orkiestrę i chór. Założycielami byli: L. Anczykowski, → Hubert Dębski, → Feliks Dobrucki, → Adam Kanczewski, → Ryszard Kieslich, A. Maliszewski, → Stefan Sikorski, → Michał Rudzki. W 1901 „Lutnia” liczyła 128 członków, w 1914 – 280, w 1922 – 500, w 1925 – 330, w 1932 – 99. Towarzystwo działało systematycznie do 1914 organizując koncerty popularne, wieczornice, zabawy dla dzieci, bale i zabawy taneczne. Orkiestra i chór „Lutni” brały udział w imprezach organizowanych przez stowarzyszenia dobroczynne i oświatowe. W siedzibie „Lutni” funkcjonował klub (od 1907), w którym mogli się spotykać członkowie Towarzystwa. Lutnia posiadała bibliotekę muzyczną, fortepian koncertowy (Bechsteina), 2 stoły bilardowe. W czasie I wojny światowej prowadziło sporadyczną aktywność, organizując kameralne koncerty na cele dobroczynne. W 1918–19 nie funkcjonowało, zostało reaktywowane w 1920. Towarzystwo posiadało swoją orkiestrę, którą dyrygował → Karol Wopaleński i chóry (męski i mieszany) pod dyrekcją → Edwarda Mąkoszy, → Mariana Zawadzkiego i → Bolesława Grzewińskiego. W latach 20. i początkach lat 30. „Lutnia” organizowała liczne imprezy: koncerty kameralne, poranki symfoniczne (także dla młodzieży), występy z udziałem zaproszonych wykonawców – muzyków i wokalistów, orkiestry i chóry Towarzystwa brały udział w imprezach okolicznościowych, dobroczynnych, koncertach plenerowych w parku miejskim. Organizowano też imprezy towarzyskie – popularne „czarne kawy” i bale. W 1936 wobec utraty środków finansowych (zainwestowanych w akcje Towarzystwa Budowy i Eksploatacji Teatru, które zbankrutowało), braku sali, w której można byłoby prowadzić próby, „Lutnia” zawiesiła swoją działalność. Dopiero w 1939 reaktywowano orkiestrę Towarzystwa i jej próby odbywały się w sali Rady Miejskiej. Prezesami „Lutni” byli m.in. → Józef Pietrasiewicz, → Bronisław Szabłowski, Ludwik Bukowski, → Jerzy Cholewicki i E. Mąkosza. Do czołowych działaczy należeli: → Bolesław Kołakowski, → Jan Dreszer, → Ludwik Wawrzynowicz, → Jan Serednicki, Feliks Wolski, F. Dobrucki, R. Kieslich, → Stefan Smuga.

Wanda Malko, Życie muzyczne Częstochowy w latach 1918–1939, Częstochowa 2008, s. 233, 234, 236, 242, 243, 248; – Handlowiec. Kalendarz dla spraw handlu i przemysłu m. Częstochowy na 1914 r., [Częstochowa 1914?], s. 299; Rocznik częstochowski. Kalendarz na rok 1903 wydany na korzyść Towarzystwa Dobroczynności dla Chrześcijan w Częstochowie, Częstochowa 1903, s. 108, 109.

Autor: → Juliusz Sętowski

Poprzednie hasło
→ Lühe (Lie) Aleksander

Następne hasło
→ Łabęcki Zygmunt

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Droga krzyżowa na Jasnej Górze... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł