Łabęcki Zygmunt

Udostępnij

Łabęcki Zygmunt (1886–po 1939), inżynier, pedagog, działacz niepodległościowy i społeczny. Ur. 24 II 1886 w Kijowie, był synem Mikołaja (–1888), inżyniera i Marii z Rodkiewiczów.

Uczęszczał do IV Gimnazjum Męskiego w Warszawie. Brał udział w strajku szkolnym 1905, był członkiem Centralnego Komitetu Strajkowego. Maturę zdał w 1905 jako ekstern w gimnazjum w Humaniu na Ukrainie. Po otrzymaniu matury studiował na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki w Charlottenburgu (Berlin); dyplom inżyniera otrzymał 20 VI 1912. Od 1907 do 1911 jako student w okresie wakacyjnym pracował w Hucie „Częstochowa” w Rakowie (obecnie w granicach miasta). W 1912–18 był inżynierem biura technicznego Huty „Częstochowa”, w 1914–19 pracował w Hucie dorywczo. Od września 1916 uczył w → I Polskim Gimnazjum, od lutego 1917 także w → Gimnazjum Męskim Wincentego Szudejki (uczył matematyki), a od roku szkolnego 1917/18 w → Gimnazjum Żeńskim Wacławy Chrzanowskiej. W czasie I wojny światowej był członkiem Rady Opiekuńczej w Rakowie oraz przewodniczył → Towarzystwu Opieki nad Dzieckiem. W 1916–19 był komendantem → Polskiej Organizacji Wojskowej w Rakowie. Od końca listopada 1918 był sekretarzem → Rady Robotniczej w Rakowie. W 1919 wszedł do zarządu → Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Częstochowie. W 1920 jako ochotnik brał udział w wojnie z Rosją bolszewicką. Pracował później jako nauczyciel w Częstochowie, następnie był dyrektorem Śląskiego Instytutu Rzemieślniczo–Przemysłowego w Katowicach. W 1928–32 ogłaszał artykuły w czasopismach technicznych w kraju. W 1939 mieszkał w Chorzowie. Odznaczony Krzyżem Niepodległości.

Jego żoną była Janina Goszczyńska, w małżeństwie z nią miał córkę Barbarę (–1922).

Czy wiesz kto to jest?, red. Stanisław Łoza, Warszawa 1938, s. 437–438; – Kazimierz Franasiuk, Tadeusz Malarski, Jan Bala, Iwo Mandrysz, Huta „Częstochowa” 1896–2002, Częstochowa [2002?], s. 27, 31; – „Goniec Częstochowski” 1919, nr 262, s. 2; – Archiwum Państwowe w Częstochowie, Akta miasta Częstochowy 27/6, t. II, s. 110; – materiały (odpisy z życiorysu Z. Łabęckiego) w zbiorach Ośrodka Dokumentacji Dziejów Częstochowy Muzeum Częstochowskiego.

Autor: → Juliusz Sętowski

Zobacz inne hasła z kategorii: → Osoby

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Droga krzyżowa na Jasnej Górze... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł