Kozłowski Władysław

Udostępnij

Kozłowski Władysław (1845–1910), inżynier kolejowy, przedsiębiorca budowlany, działacz społeczny. Ur. 26 VII 1845 w Poznaniu, był synem Aleksandra, kupca, i Karoliny z Szylingów.

Ukończył gimnazjum w Poznaniu, następnie studiował we Francji, najpierw w Akademii Donai, później w Ecole Centrale des Arts et Manufactures w Paryżu, w której uzyskał w 1868 dyplom inżyniera (z odznaczeniem). W 1869 rozpoczął pracę jako rysownik na Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. W 1878 opublikował w „Przeglądzie Technicznym” artykuł O wypadkach na drogach żelaznych i sposobach ich unikania, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii hamulców. W 1882 skonstruował własnego pomysłu przyrząd do mierzenia strzałki ugięcia mostów, który opisał w artykule Przyrząd do mierzenia strzałki ugięcia mostów żelaznych podczas prób („Przegląd Techniczny” 1883); przyrząd ten znalazł zastosowanie na Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. W tr. w „Przeglądzie Technicznym” opisał profilograf, inny przyrząd własnego pomysłu, przeznaczony do zdejmowania profilu główki szyny w torze; urządzenie to, nagradzane na wystawach, było stosowane na wielu kolejach. W 1886 został przeniesiony do Częstochowy na stanowisko naczelnika III Oddziału Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Po przejściu na emeryturę, w 1902–09 wraz z → Feliksem Ebertem, → Piotrem Chochołem i A. Sławetą był współwłaścicielem → Przedsiębiorstwa Budowlanego „Topór”; do znaczniejszych budowli wzniesionych przez tę firmę należały m.in. gmach częstochowskiego oddziału → Banku Handlowego w Warszawie przy ul. Dojazd (Piłsudskiego) oraz Banku Państwa przy ul. Panny Maryi (II Aleja 34). Od utworzenia w Częstochowie w 1891 parafii pw. św. Barbary bezinteresownie kierował gruntownym remontem kościoła parafialnego; w 1893 ufundował kamienne odrzwia, a także dębowe drzwi w głównym wejściu do kościoła. Bibliotece parafialnej przekazał część swojego księgozbioru. W 1901–05 należał do komitetu budowy nowej wieży na Jasnej Górze. W 1900–06 był członkiem zarządu, a w 1906–08 pełnił funkcję prezesa → Towarzystwa Dobroczynności dla Chrześcijan. Należał również do zarządów: → Schroniska im. św. Antoniego, częstochowskiego oddziału Warszawskiego → Towarzystwa Higienicznego, częstochowskiego oddziału → Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, → Polskiej Macierzy Szkolnej. Był członkiem zarządu, a w 1903–04 prezesem Straży Ogniowej Ochotniczej w Częstochowie. Współtworzył → Stowarzyszenie Kupców Polskich. W 1907–08 należał do współorganizatorów Stowarzyszenia Rzemieślniczo-Przemysłowego „Najświętsza Rodzina”, a później miejscowego oddziału Towarzystwa Przemysłu i Handlu. W 1907 wszedł w skład komitetu wyborczego narodowego, następnie uczestniczył w wyborach do Dumy Państwowej. Zaproszony w 1908 do udziału w pracach komitetu organizacyjnego → Wystawy Przemysłu i Rolnictwa w Częstochowie, wystąpił z planem przeciągnięcia do terenu wystawowego odgałęzienia Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej; dzięki jego staraniom pomysł ten został zrealizowany. Podczas trwania wystawy, w okresie sierpień–wrzesień 1909, był członkiem komisji pedagogicznej w dziale ogólnokulturalnym. W listopadzie 1909 przewodniczył zebraniu Stowarzyszenia Rzemieślniczo-Przemysłowego, na którym omawiano sprawę założenia szkoły dla terminatorów. Zm. 16 I 1910 w Częstochowie, pochowany został na cmentarzu Kule, w kwaterze 5, rząd I, grób 5.

W małżeństwie ze Stanisławą z Kudowskich miał syna Zygmunta (–1893) oraz córkę.

Juliusz Sętowski, Cmentarz Kule w Częstochowie. Przewodnik biograficzny, Częstochowa 2005, s. 152; Słownik biograficzny techników polskich (B. Chwaścicki), z. 7, Warszawa 1996, s. 26; – Album pamiątkowe budowy nowej wieży na Jasnej Górze w Częstochowie, Warszawa 1906, s. 51 (fotografia); Aleksander Gąsiorski, Bank Handlowy w Warszawie S.A. Oddział w Częstochowie 1897–1997. Historia oddziału banku na tle instytucji finansowych regionu, Częstochowa 1997, s. 106; Jakób Kon, Monografia Straży Ogniowej Ochotniczej w Częstochowie 1871–1911 (b.r.w.), s. 106, – Stanisław Nowak, Z moich wspomnień, cz. II, Częstochowa 1902–1914, Częstochowa 1933, s. 37, 48; – Przewodnik po Wystawie Przemysłu i Rolnictwa w Częstochowie 1909 r., Częstochowa 1909, s. 5; Rocznik częstochowski. Kalendarz na rok 1903 wydany na korzyść Towarzystwa Dobroczynności dla Chrześcijan w Częstochowie, Częstochowa 1903, s. 88; – „Dziennik Częstochowski” 1906, nr 250, s. 2, 1907, nr 26, s. 2, nr 62, s. 1; „Gazeta Częstochowska” 1909, nr 89, s. 3; „Goniec Częstochowski” 1907, nr 294, s. 2, 1908, nr 74, s. 2, nr 75, s. 2, nr 123, s. 2, 1909, nr 8, s. 3, 1910, nr 16, s. 2, 3 (wspomnienie), nr 19, s. 2, 1931, nr 49, s. 18; „Łącznik” 1910, nr 2, s. 4 (fot.); „Nad Wartą” 1998, nr 9, s. 8, 1996, nr 12, s. 12–13; „Tygodnik Ilustrowany” 1912, nr 46, s. 13; – Urząd Stanu Cywilnego w Częstochowie, parafia św. Zygmunta 1910, akt zgonu nr 70.

Autor: → Juliusz Sętowski

Zobacz inne hasła z kategorii: → Osoby

Poprzednie hasło
→ Kozerski Piotr

Następne hasło
→ Krakowska 16

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Droga krzyżowa na Jasnej Górze... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł