Koło Polek

Udostępnij

Koło Polek, organizacja o charakterze patriotycznym zrzeszająca kobiety w Częstochowie, utworzona w 1918. Koło Polek w sierpniu 1919 weszło w skład Komitetu Niesienia Pomocy dla Górnego Śląska (później → Komitet Obrony Śląska). Członkinie Koła podczas → akcji plebiscytowej angażowały się w działania Komitetu Plebiscytowego Okręgu Częstochowskiego, m.in. współorganizując kwesty na rzecz Górnego Śląska czy uczestnicząc w przyjmowaniu w Częstochowie osób przybywających z różnych stron Polski, by wziąć udział w plebiscycie na Górnym Śląsku. 7 V 1921, w czasie III powstania, częstochowskie Koło Polek wraz z obwodem miejscowego → Związku Strzeleckiego opublikowało odezwę w „Gońcu Częstochowskim”, w której zapraszano na posiedzenie przedstawicieli wszystkich organizacji społecznych w Częstochowie; podczas posiedzenia miano omówić sprawę pomocy walczącym powstańcom. Koło pomagało w zorganizowaniu pochówków ochotników, którzy zginęli w III powstaniu, m.in. pogrzebu pierwszych poległych ochotników. Przewodniczącą Koła była → Zofia Mońkowska, później → Zofia Kasprzycka, do najczynniejszych działaczek należały: → Stanisława Barylska, → Jadwiga Janina Białkowska, → Halina Cygańska. Nieoficjalną siedzibą Koła Polek był sklep „Janina” J.J. Białkowskiej. W 1922 staraniem Koła ufundowany został sztandar 27 pułku piechoty w Częstochowie.

Teofil Nowicki, Zarys historii wojennej 27 pułku piechoty, Warszawa 1929, s. 24; Jan Walczak, Stowarzyszenia społeczne w Częstochowie w okresie Drugiej Rzeczypospolitej (1918–1939), [w:] Życie codzienne w Częstochowie w XIX i XX wieku, red. R. Szwed, W. Palus, Częstochowa 1999, s. 88, 96; – „Goniec Częstochowski” 1921 (7 V), nr 102, s. 2, (10 V) nr 104, s. 3.

Autor: → Juliusz Sętowski

Poprzednie hasło
→ Kołaciński Władysław

Następne hasło
→ Komeda w Częstochowie

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Droga krzyżowa na Jasnej Górze... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł