Kohn Gustaw

Udostępnij

Kohn Gustaw (1868–1927), przemysłowiec, dyrektor fabryki, radny miejski, ławnik sądowy, działacz dobroczynny i społeczny. Ur. 15 V 1868 w Częstochowie, był synem → Leopolda i Rozalii z Neufeldów (1844 Częstochowa – 1926 Częstochowa), bratem → Maksymiliana i Józefa (1871–).

Kohn ukończył rosyjskie Gimnazjum Męskie w Częstochowie, później Wyższą Szkołę Tkacką w Wattwil (Szwajcaria). Po powrocie do Częstochowy w 1891, jako inżynier podjął pracę w fabryce Towarzystwa Akcyjnego Wyrobów Jutowych i Konopnych „Stradom”. Zajmował różne stanowiska, w 1907 został jednym z dyrektorów fabryki. W 1924–27 piastował stanowisko naczelnego dyrektora Częstochowskich Zakładów Włókienniczych „Stradom”. Kohn był też współwłaścicielem Mechanicznej Tkalni „Bawełna”. Po wybuchu wojny 5 VIII 1914 wraz z 63 osobami wziął udział w naradzie, na której dyskutowano o tym jak zapobiec trudnemu położeniu materialnemu ludności miasta, wszedł wówczas do komisji dobrowolnych ofiar. W 1915 został powołany do rozszerzonego składu Rady Miejskiej (RM) w Częstochowie; w 1916 był członkiem komisji miejskiej, która przygotowywała kontrakt z Zarządem Przymusowym Elektrowni w Częstochowie. W 1917 został wybrany do RM (w wyborach kurialnych – z kurii II); należał do komisji szpitalnej, komisji do spraw oświetlenia elektrycznego i komisji żywnościowej; odpowiedzialny był w niej za rozdawnictwo kartek na chleb oraz nadzór (wraz z → Aleksandrem Wolbergiem) nad racjonalnym wypiekiem chleba w piekarniach częstochowskich, m.in. w piekarni komitetu Doraźnej Pomocy. W lipcu 1918 zrezygnował z godności radnego (na jego miejsce wszedł → Zygmunt Stiller). Należał do zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Częstochowie. Przez szereg lat pełnił też funkcję ławnika sądowego, zasiadał w zarządzie Powiatowej Kasy Chorych. Zaangażowany był w działalność społeczną i dobroczynną: należał do Towarzystwa Dobroczynności dla Żydów (TDdŻ), w 1914–18 pełnił funkcję kuratora Szpitala TDdŻ na Zawodziu w Częstochowie. Jak podawał we wspomnieniu „Kurier Codzienny” (1927, nr 118) „dzięki jego energii szpital przetrwał próbę ciężkich czasów i stał się wzorową instytucją”. Od jesieni 1914 był skarbnikiem Komitetu Doraźnej Pomocy, brał udział w kwestach na rzecz tej organizacji (m.in. w listopadzie 1914 jako jeden z opiekunów kwesty był odpowiedzialny za ul. Stradomską). Pełnił funkcję kuratora otwartego w 1917 Domu Noclegowego dla Żebraków i Bezdomnych (przy ul. Garncarskiej 67). W 1922 współtworzył, później był członkiem zarządu oddziału częstochowskiego Komitetu Pomocy Studentom Żydom „Auxilium Academicum Judaicum”. Kohn składał datki finansowe na rzecz różnych instytucji dobroczynnych i bibliotek w Częstochowie. Należał też do Komisji Budowy Domu Robotniczego Związku Zawodowego „Jedność” przy fabryce włókienniczej „Stradom”. Zm. 26 V 1927 w Częstochowie (w swoim domu przy ul. Stradomskiej 27), pochowany został na miejscowym cmentarzu żydowskim (grób nr 1359 II).

Jego żoną była Regina Róża z d. Szpigiel (1876 Częstochowa – 26 X 1942 Częstochowa?), córka Izydora i Cyrli z Ginsbergów, działaczka społeczna i patriotyczna (m.in. w 1919 kwestowała na Stradomiu w Częstochowie na rzecz rekruta polskiego), od 1907 należała do Tow. Szerzenia Wiedzy w Częstochowie. Mieli syna Leopolda (5 VII 1910–), który w 1929 ukończył 7 klas I Państwowego Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Częstochowie, oraz córki Lenę (28 VIII 1901 Częstochowa–) zam. Rozencwajg i → Marię Kohn-Szajnową.

Materiały zbiorach Ośrodka Dokumentacji Dziejów Częstochowy Muzeum Częstochowskiego.

Autor: → Juliusz Sętowski

Zobacz inne hasła z kategorii: → Osoby

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Dźbów... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł