Klub „Studnia”

Udostępnij

Klub „Studnia”, rozpoczął działalność w 1960 przy zapleczu gospodarczym Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie (od 1976 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, od 1997 → Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego). Klub zlokalizowano na piętrze nad garażami Przedsiębiorstwa przy ul. Jaskrowskiej 14/44. Wystrój wnętrz zaprojektowali częstochowscy artyści: → Wojciech Barylski, → Edward Strzyżewski i → Gabriel Hajdas (płaskorzeźba syreny, fresk przedstawiający scenę z plaży rzymskiej). Klub służył przede wszystkim pracownikom Przedsiębiorstwa, lecz wielu częstochowian spędzało tu sobotnie lub niedzielne wieczory. W soboty i niedziele organizowano imprezy taneczne (przygrywał zespół Bogdana Wrońskiego). „Studnia” gościła pisarzy, aktorów, piosenkarzy: Olgierda Łukaszewicza, Jana Englerta, Daniela Olbrychskiego, Janusza Gajosa, Beatę Tyszkiewicz, Ludwika Jerzego Kerna. Przy klubie działał kwartet → chóru „Pochodnia”, dziecięcy zespół baletowy, zespół pieśni dawnej, dziecięce grupy recytatorskie. Odbywały się tu karnawałowe bale gałganiarzy. Poza wydarzeniami o charakterze rozrywkowym, w lokalu odbywały się konferencje, odczyty, szkolenia. Z klubu „Studnia” korzystał Klub Związków Twórczych. W 1975 klub, jeden z najchętniej odwiedzanych i najpopularniejszych w Częstochowie, został zamknięty (ze względu na rozbudowę bazy warsztatowo-magazynowej i administracyjno-socjalnej). Po pewnym czasie uruchomiono go ponownie. W 2003 obchodzono w nim 75-lecie działalności Przedsiębiorstwa. Później pomieszczenia wydzierżawiono prywatnej firmie, lecz utworzono tu stołówkę dla pracowników.

Janusz Pawlikowski, Kalendarium częstochowskie czyli wybór dat z historii miasta i jego mieszkańców od roku 1220, Częstochowa 2001, s. 22, 97, 202; – Woda wpisana w historię. Historia Wodociągów Częstochowskich, Częstochowa 2008, s. 94 (tu fotografia), 95; Karolina Kowalska, Zdrowa woda w rejonie częstochowskim, czyli 90 lat działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA (1928–2018), „Almanach Częstochowy” 2017, s. 33; – „Gazeta Częstochowska” 1960, nr 48, s. 7.

Autor: → Paweł Michalski

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Droga krzyżowa na Jasnej Górze... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł