Klub Międzynarodowej Prasy i Książki

Udostępnij

Klub Międzynarodowej Prasy i Książki, ośrodek prowadzący działalność kulturalno-oświatową, utworzony w Częstochowie 5 II 1965 przez Robotniczą Spółdzielnię Wydawniczą (RSW) „Prasa” (od 1973 RSW „Prasa-Książka-Ruch”); Klub Międzynarodowej Prasy i Książki (KMPiK) zajmował parter i I piętro wielopiętrowego budynku (który wzniosło Częstochowskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Mieszkaniowego) przy ul. Dąbrowskiego 1. Na najwyższym piętrze gmachu znajdował się neon – Klub Międzynarodowej Prasy i Książki. Wnętrza obiektu zaprojektował zespół kierowany przez → Włodzimierza Ściegiennego. Na parterze był bar kawowy, w którym można było czytać prasę codzienną, oraz księgarnia, na piętrze znajdowała się czytelnia czasopism polskich i zagranicznych, a także Ośrodek Nauczania Języków Obcych, gdzie w trzech salach odbywały się kursy języków obcych: angielskiego, niemieckiego i francuskiego. W KMPiK organizowano koncerty muzyki klasycznej i współczesnej, wystawy sztuki, projekcje filmów dokumentalnych, prelekcje, spotkania z artystami, aktorami, pisarzami, publicystami, naukowcami, sportowcami, kombatantami, działaczami społecznymi i politycznymi. Odbywały się też cykliczne imprezy: Powtórka z historii literatury polskiej, Muzyka dla wszystkich, Teatr dla wszystkich, Poznajmy się. Kolejnymi dyrektorami KMPiK byli: Ewa Walczak, → Stefan Gajos (1965–76), Zenobia Hoffman, Stefan Połtorzycki, Augustyn Chojnowski. W 1990 w miejsce KMPiK utworzono → Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”.

Janusz Pawlikowski, Kalendarium częstochowskie czyli wybór dat z historii miasta i jego mieszkańców od roku 1220, Częstochowa 2001, s. 32; – Augustyn Chojnowski, 20 lat temu, „Tematy”. Informator Kulturalny Województwa Częstochowskiego 1985, nr 1, s. 7, 8, 9; Informator Kulturalny Województwa Częstochowskiego 1979, nr 8, s. 5, 1981, nr 11, s. 34, 1982, nr 10–11, s. 43; „Życie Częstochowy” 1965, nr 33, s. 6.

Autor: → Juliusz Sętowski

Poprzednie hasło
→ Klub „Studnia”

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Droga krzyżowa na Jasnej Górze... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł