Kapalski Damazy Piotr

Udostępnij

Kapalski Damazy Piotr (1902–1962), kupiec, działacz społeczny i niepodległościowy, wiceprezydent miasta Częstochowy. Ur. 19 X 1902 w Częstochowie, był synem Witalisa i Kazimiery z Zagórskich (1862–1915).

Uczęszczał do gimnazjum w Częstochowie. W listopadzie 1918 brał udział w rozbrajaniu Niemców. W tr. przeniósł się do Warszawy. W 1919 będąc uczniem VII klasy gimnazjum wstąpił jako ochotnik do Wojska Polskiego; uczestniczył w wojnie z bolszewikami. W końcu 1920 wystąpił z wojska, lecz w 1922 został powołany do wojskowej służby lotniczej. Po jej odbyciu, w 1924–31 prowadził w Częstochowie przedsiębiorstwo handlowe. W tym okresie działał w Towarzystwie Śpiewaczym → „Lutnia”, sprawując w 1930–31 funkcję prezesa. W 1932 przeniósł się do Warszawy i do września 1939 pracował jako kierownik magazynu w Spółdzielni Pracy „Laworo”. Od końca tr. należał do → Polskiego Związku Wolności (PZW) w Częstochowie. Z ramienia tej organizacji utrzymywał kontakt z placówkami na terenie ziem polskich włączonych do Rzeszy. Kolportował czasopisma „Głos Prawdy”, „Kilof Śląski” i inne wydawane dla Górnego Śląska, a w ramach akcji „N” prasę dywersyjną w języku niemieckim „Der Soldat”, „Frontkampfer”, skierowaną do żołnierzy niemieckich. W 1941 został uwięziony i był przetrzymywany w Niemieckim Więzieniu Karnym na Zawodziu w Częstochowie. Zwolniony wskutek zabiegów kolegów z konspiracji i rodziny wyjechał do Warszawy. Tam prowadził sklep (przy ul. Ordynackiej 11), który był konspiracyjnym punktem PZW, z którego kolportowano prasę do Częstochowy w ramach akcji „N”. Ze skrzynki tej korzystały również inne organizacja podziemne. W szeregach Polskiej Armii Ludowej brał udział w powstaniu warszawskim 1944; był komendantem placówki przy ul. Wiśniowej na Mokotowie. W lutym 1945 powrócił do Częstochowy i współorganizował koło Stronnictwa Demokratycznego (SD); 6 II 1945 na zebraniu założycielskim SD został wybrany do tymczasowego zarządu, później był wiceprzewodniczącym komitetu miejskiego i powiatowego tejże partii. Od 28 IV 1945 do 1948 pełnił funkcję wiceprezydenta Częstochowy. W 1946 został wybrany prezesem Towarzystwa Kultury i Oświaty Robotniczej „Pochodnia”. Od tr. był też zastępcą członka rady nadzorczej Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Jedność”. Od 1947 należał do Związku Uczestników Walki Zbrojnej o Niepodległość i Demokrację, (później był to Związek Bojowników o Wolność i Demokrację). W końcu lat 40. wyjechał do Warszawy. Zm. 23 IV 1962 w Gdyni, pochowany został na cmentarzu Kule, w kwaterze 22, rząd II, grób nr 12 (z brzegu kwatery). Odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych, Krzyżem Partyzanckim.

Jego żoną była Janina Feliksa Polakowska (1905–). W małżeństwie z nią nie miał dzieci.

Juliusz Sętowski, Cmentarz Kule w Częstochowie. Przewodnik biograficzny, Częstochowa 2005, s. 132; Zbigniew Grządzielski, Był taki czas…Okupacyjne epizody Częstochowy i powiatu częstochowskiego w latach 1939–1945, Częstochowa 2000, s. 43; Jerzy Mucha, 100 lat spółdzielczości spożywców w Częstochowie 1899–1999, Częstochowa 1999, s. 104; – „Głos Narodu” 1947, nr 11, s. 4; →„Ziemia Częstochowska”, 1965, t. V, (R. Piersiak), s. 216; – informacje krewnej, Alicji Winnickiej-Smolarek z Częstochowy; materiały w zbiorach Ośrodka Dokumentacji Dziejów Częstochowy Muzeum Częstochowskiego; – odpis z inskrypcji nagrobnej.

Autor: → Juliusz Sętowski

Zobacz inne hasła z kategorii: → Osoby

Poprzednie hasło
→ Kanczewski Klemens

Następne hasło
→ Kaplica Steinhagenów

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Droga krzyżowa na Jasnej Górze... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł