Januszewski Antoni Bronisław

Udostępnij

Januszewski Antoni Bronisław (1887–1951), urzędnik, dyrektor banku, radny i wiceprezydent Częstochowy, działacz społeczny. Ur. 13 VI 1887 w Częstochowie, był jedynym synem Franciszka Ksawerego (1853–1915), referenta biura powiatu częstochowskiego, do 1914 pomocnika naczelnika powiatu częstochowskiego do spraw miejskich, i Bronisławy Eugenii z Lipków.

Januszewski uczył się w rządowym Gimnazjum Męskim w Częstochowie. Należał tam do tajnych kół samokształceniowych. Po strajku szkolnym 1905 został relegowany ze szkoły. Od 1906 kontynuował naukę w → I Gimnazjum Polskim. W tr. otrzymał maturę i rozpoczął studia w Wyższym Instytucie Handlowym w Liège. W 1909 otrzymał dyplom licencjata nauk handlowych i konsularnych i otworzył firmę księgarską na Górnym Śląsku. W 1912 powrócił do Częstochowy. Od 1918 pracował jako kierownik wydziału finansowego Magistratu, później do 1926 – jako komisarz Urzędu Emigracyjnego. Od 1926 zajmował stanowisko dyrektora Banku Ludowego, w 1932–35 był członkiem zarządu tegoż banku. Januszewski w 1915–17 zasiadał w Radzie Miejskiej (RM). W 1919 ponownie wszedł do RM (z ramienia Narodowego Komitetu Wyborczego). Od 27 III 1919 do października 1920 pełnił funkcję wiceprezydenta miasta Częstochowy. Ponownie do RM został wybrany w 1925 ze Zjednoczonego Chrześcijańskiego Komitetu Wyborczego. W 1927 kandydował do RM z Katolickiego Komitetu Wyborczego; wszedł dopiero z listy zastępców na miejsce → Józefa Więcławskiego (który został ławnikiem). W RM był członkiem komisji inwestycji miejskich i finansowo-budżetowej. Januszewski należał do Związku Ludowo-Narodowego, później do → Stronnictwa Narodowego (SN); od 1929 był delegatem okręgowym SN, a od 1930 pełnił funkcję prezesa zarządu powiatowego. Od 1934 przewodził radzie okręgowej Towarzystwa Gimnastycznego → „Sokół”. Jako działacz społeczny pełnił też inne funkcje: od 1915 organizatora i członka Komitetu Głównego → „Doraźna Pomoc”, w 1918–20 prezesa → Rady Opiekuńczej miasta Częstochowy, 1918–29 prezesa → Towarzystwa Dobroczynności dla Chrześcijan. W 1926 należał do organizatorów Wystawy Rolniczo-Przemysłowej w Częstochowie. Od 1929 zasiadał w zarządzie → Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości. W 1947–48 był dyrektorem → Spółdzielczego Banku Ludowego. W 1950 z jego inicjatywy została powołana Gminna Kasa Spółdzielcza, w której zasiadał jako członek zarządu. Zm. 8 III 1951 w Częstochowie, został pochowany na cmentarzu Kule w grobowcu rodzinnym (został zlikwidowany).

Januszewski był dwukrotnie żonaty: jego pierwszą żoną (od 1919) była Zofia Marczewska (1896–1931), córka → Józefa Marczewskiego, prezydenta Częstochowy; była ona działaczką społeczną i oświatową. Powtórnie ożenił się z Mieczysławą Zienkiewicz, urzędniczką. Przypuszczalnie w obu małżeństwach nie miał dzieci.

Juliusz Sętowski, Cmentarz Kule w Częstochowie. Przewodnik biograficzny, Częstochowa 2005, s. 119–120; Czy wiesz kto to jest?, red. Stanisław Łoza, Warszawa 1938, s. 289; Ewa i Mirosław Zwolińscy, Słownik biograficzny regionu częstochowskiego, t. I, Częstochowa 2002, s. 286–287 (tu brak daty zgonu); – Jan Hulewicz, Studia Polaków w uniwersytecie w Liège w latach 1880–1914, Kraków 1969, s. 47; 75 lat spółdzielczości bankowej w Częstochowie. Sprawozdanie, Częstochowa 1975, s. 27, 29, 38, 67; Ryszard Szwed, Radni miasta Częstochowy w latach międzywojennych (1919–1939), [w:] Społeczeństwo Częstochowy w latach 1918–1939, Częstochowa 1997, s. 50, 54; – Stanisław Nowak, Samorząd m. Częstochowy w latach 19161931. Z moich wspomnień, cz. III, Częstochowa 1994; – „Gazeta Częstochowska” 1909, nr 108, s. 3; „Gazeta Narodowa” 1934, nr 32, s. 4; „Goniec Częstochowski” 1915, nr 3, s. 2 (dotyczy ojca, Franciszka), 1928, nr 221, s. 2, 1931, nr 45, s. 3, nr 49, s. 16 (fotografia), 18, nr 182, s. 1 (dotyczy żony, Zofii), 1932, nr 91, s. 3, nr 179, s. 1, 1939, nr 149, s. 7; Kalendarz handlowo-przemysłowy na rok 1927, Częstochowa 1927; „Ziemia Częstochowska” 1991, t. XVII, cz. 2 (F. Sobalski), s. 182 (I. Psykała), s. 211; – Archiwum Państwowe w Częstochowie, akta miasta Częstochowy 27/4, k. 1033, 1034, Magistrat Częstochowy 5503, s. 316, 387, 388; Urząd Stanu Cywilnego w Częstochowie, akt zgonu nr 389/1951.

Autor: → Juliusz Sętowski

Zobacz inne hasła z kategorii: → Osoby

Poprzednie hasło
→ Januszajtis Konstanty

Następne hasło
→ Jarmułowicz Romuald

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Droga krzyżowa na Jasnej Górze... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł