Huta Szkła „Stradom”

Udostępnij

Huta Szkła „Stradom”, założona w 1922 przez spółkę – Udziałowa Huta Szklana „Zacisze” i pod taką nazwą funkcjonowała do XI 1926. Wówczas to stała się własnością Zdzisława → Bolesława Rylskich; otrzymała nazwę Huta Szkła „Stradom”. Huta zatrudniała 100 robotników, produkowała butelki monopolowe i apteczne. W związku z brakiem zbytu zakład funkcjonował okresowo. W 1931 wydzierżawiono go Helenie Sieradzkiej, jednak z powodu zaległości finansowych został zajęty przez komornika. We wrześniu 1932 pracownicy huty zorganizowali spółdzielnię i za pożyczkę zaciągniętą od Monopolu Spirytusowego uruchomili fabrykę; kierownikiem spółdzielni był Stanisław Grzegorzewski. Huta dostarczała wyroby dla Monopolu Spirytusowego, Centrali Zakupów Kas Chorych i na prywatny rynek krajowy. W 1934 zatrudniała 236 robotników. W czasie II wojny światowej huta znajdowała się pod zarządem niemieckim. W 1946 została znacjonalizowana, dopiero jednak w 1951 ostatecznie przeszła na własność państwa. Od tr. działała w ramach przedsiębiorstwa → Częstochowskie Huty Szkła. W 1953 hutę zmodernizowano wprowadzono produkcję półautomatyczną. W 1970 została zamknięta, a załoga została przeniesiona do → Huty Szkła „Wyczerpy”.

Informator. 80 lat Częstochowskich Hut Szkła 1897–1977, Częstochowa 1977, s. 10, 11, 12, 13, 14.

Autor: → Juliusz Sętowski

Poprzednie hasło
→ Huberman Bronisław

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Droga krzyżowa na Jasnej Górze... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł