Grott Władysław

Udostępnij

Grott Władysław (1865–1938), przemysłowiec, działacz społeczny. Ur. 15 V 1865 w Kucowie, powiat piotrkowski, był synem Andrzeja i Konstancji ze Staszewskich, bratem → Jana Nepomucena.

Grott w 1895 założył w Częstochowie i prowadził wraz z braćmi fabrykę wyrobów stolarskich z mechaniczną obróbką drewna – Parową Fabrykę Wyrobów Stolarskich przy ul. Jasnogórskiej 9 (później ul. Staszica 4/6). W swoim zakładzie prowadził też dział stolarki artystycznej; pod jego kierunkiem przy jego udziale wykonano szereg prac na Jasnej Górze: m.in. rekonstrukcję oprawy obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, wykonanie chórów w bazylice i Kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej, szafy w stylu baroku gdańskiego w skarbcu, szafy i urządzenia biblioteczne w bibliotece. W mieszkaniu Grotta panowała patriotyczna atmosfera; m.in. po → strajku szkolnym 1905 odbywały się tam konspiracyjne zajęcia szkolne, a w 1915–16 miały miejsce zebrania członków → Polskiej Organizacji Wojskowej (POW). Grott od 1908 był członkiem Rady Stowarzyszenia Przemysłowo-Rzemieślniczego w Częstochowie. Przed 1914 był podstarszym cechu cieśli. Należał do zarządu → Towarzystwa Dobroczynności dla Chrześcijan. W 1917 był współzałożycielem częstochowskiego → Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości. W tr. kandydował do Rady Miasta (RM). Przez szereg lat był ławnikiem w Sądzie Rozjemczym w Częstochowie. Zm. 10 V 1938 w Częstochowie, pochowany został na cmentarzu Kule, w kwaterze 67, rząd I, grób nr 8. W 1932 odznaczony przez ministra przemysłu i handlu „Za wybitne zasługi w rzemiośle”.

Grott był dwukrotnie żonaty: w pierwszym małżeństwie, z Marią Skawińską (1870–1919) miał synów → Mieczysława i Władysława oraz córki Bronisławę Marię (1899–) i Stefanię Cecylię (1901–). Po jej śmierci ożenił się z Teodozją Miecznik I voto Krenitz (1872–).

„Goniec Częstochowski” 1908, nr 27, s. 2, 1910, nr 130, s. 3, 1914, nr 128, s. 2, 1916, nr 167, s. 2, 1931, nr 49, s. 22, 1932, nr 249, s. 3, 1938, nr 108, s. 2, nr 122, s. 7 (wspomnienie); Handlowiec. Kalendarz dla spraw handlu i przemysłu m. Częstochowy na 1914 r., [Częstochowa 1914?], s. 39 (ogłoszenie), 287; – Plan miasta Częstochowy 1901; – Archiwum Państwowe w Częstochowie, Akta miasta Częstochowy 27/46, t. XIV, k. 1057, 1058, Urząd Stanu Cywilnego w Częstochowie, parafia św. Jakuba 1938, akt zgonu nr 33; – odpis z inskrypcji nagrobnej.

Autor: → Juliusz Sętowski

Zobacz inne hasła z kategorii: → Osoby

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Dźbów... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł