Grott Mieczysław Andrzej

Udostępnij

Grott Mieczysław Andrzej (1895–1940), pseudonim Wyrwidąb, architekt, żołnierz Wojska Polskiego, urzędnik Magistratu miasta Częstochowy. Ur. 7 X 1895 w Częstochowie, był synem → Władysława oraz Marii ze Skawińskich, bratem Władysława.

Grott w 1914 (wraz z grupą częstochowian) został wywieziony do pracy w Niemczech, tr. powrócił do Częstochowy, w 1916 ukończył siódmą klasę gimnazjum → Gustawa Kośmińskiego. Jeszcze jako uczeń należał (od 1915) do → Polskiej Organizacji Wojskowej (POW), pełnił (od 1916) funkcję sekcyjnego. W 1917 podjął studia na wydziale architektury Politechniki Lwowskiej. W 1918–19 brał udział w walkach w obronie Lwowa. Komenda IX Okręgu POW skierowała go do wojsk kolejowych w Herbach, a następnie w Kielcach, Wilnie i Kowlu; w 1920 został przydzielony do zapasowego 1 pułku wojsk kolejowych w Krakowie, później do 4 kompanii drogowo-mostowej V batalionu kolejowego. Brał udział w walkach na froncie litewsko-białoruskim. W grudniu 1920 został urlopowany w stopniu sierżanta. W 1921 zaangażowany był w prace plebiscytowe na Górnym Śląsku. Pracował w biurach architektoniczno-budowlanych w Będzinie i Lwowie; w 1926 został zatrudniony jako zastępca kierownika inspekcji budowlanej Zarządu Miejskiego w Częstochowie, był także sekretarzem komisji regulacyjnej przy Wydziale Technicznym Magistratu. W 1932 (po ukończeniu kursów podchorążych piechoty) awansowany na podporucznika; należał do → Związku Legionistów Polskich oraz Związku Oficerów Rezerwy. W 1935 był komendantem placówki nr 1 → Związku Peowiaków. Mieszkał przy ul. Jasnogórskiej 71. Jako porucznik rezerwy brał udział w kampanii wrześniowej 1939, po 17 września został wzięty do niewoli sowieckiej. Zamordowany w 1940 w Charkowie i pogrzebany w Piatichatkach. Poświęcona mu symboliczna inskrypcja znajduje się na cmentarzu Kule w Częstochowie (na grobowcu rodzinnym Grottów), kwatera 65, rząd I, grób nr 8. Odznaczony Krzyżem Obrońców Lwowa.

W małżeństwie z Olgą Buchenhein miał syna Jerzego Mieczysława (1928–).

Lech Mastalski, Polska Organizacja Wojskowa. Okręg Częstochowsko-Wieluński Va/IX 1915–1918, Częstochowa 2020, s. 143–144; Juliusz Sętowski, Cmentarz Kule w Częstochowie. Przewodnik biograficzny, Częstochowa 2005, s. 95–96; Charków. Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego, Warszawa 2003, s. 151; Kursy samokształcenia w Częstochowie. Sprawozdanie z cyklu pierwszego, Częstochowa 1915, s. 35; – „Gazeta Wyborcza Częstochowa” 2000, nr 166 (wspomnienie), s. 8; – Archiwum Państwowe w Częstochowie, zespół nr 1 (Akta miasta Częstochowy) 27/46, t. XIV, k. 1057, 1058, Gimnazjum Gustawa Kośmińskiego 6, s. 4–5, Magistrat Częstochowy 5503, 5582, k. 11; – informacje Krzysztofa Fursa z Częstochowy.

Autor: → Juliusz Sętowski

Zobacz inne hasła z kategorii: → Osoby

Poprzednie hasło
→ Grott Jan Nepomucen

Następne hasło
→ Grott Władysław

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Droga krzyżowa na Jasnej Górze... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł