Godziszewski Antoni

Udostępnij

Godziszewski Antoni (1889–1954), ksiądz, działacz społeczny. Ur. 8 I 1889 w Reczycach w powiecie łowickim, był synem Bartłomieja i Agnieszki z d. Kostrzewo.

Godziszewski od 1900 uczył się w gimnazjum w Płocku, a od 1906 w Seminarium Duchownym we Wrocławiu. W 1912 otrzymał święcenia kapłańskie i został wikariuszem w parafii pw. Panny Maryi w Pabianicach. Jeszcze w tr. został przeniesiony do Piotrkowa na Kujawach. Później kolejno pełnił obowiązki wikariusza w Milejowie, Wolborzu, Giżycach. W 1919 został wikariuszem w parafii pw. św. Rodziny w Częstochowie. Wyznaczony do organizowania nowej placówki na Ostatnim Groszu w Częstochowie, Godziszewski w 1930–36 gromadził fundusze, dokonał zakupu działek budowlanych, materiałów do budowy kościoła. W tym okresie wybudował plebanię, zakupił dom dla pracowników parafii, został też opracowany (przez inż. Zygmunta Gawlika) projekt kościoła. W 1934–35 prowadził budowę domu dla księży emerytów w Częstochowie. Kierował również budową domu noclegowego dla kobiet Towarzystwa Dobroczynności dla Chrześcijan (TDdCh). Przez szereg lat należał do zarządu TDdCh, Związku Instytucji Opiekuńczych i Stowarzyszeń Dobroczynnych → „Caritas” Diecezji Częstochowskiej; w 1937 został dyrektorem Związku. Pełnił funkcję opiekuna Przytułku dla Starców. Działał też w częstochowskim → Polskim Czerwonym Krzyżu. W 1936–51 był radcą Kurii Diecezjalnej Częstochowskiej. W czasie okupacji niemieckiej od 1940 należał do Społecznego Komitetu Pomocy w Częstochowie. Od 1951 przewodniczył Diecezjalnej Komisji Artystyczno-Budowlanej. Godziszewski pełnił też funkcję skarbnika Kurii Diecezjalnej. W 1953 wskutek nacisku przewodniczącego prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Stalinogrodzie (Katowice), został zwolniony z tej funkcji. Należał do → Polskiego Towarzystwa Fotograficznego. Zm. 1 XI 1954 w Częstochowie, pochowany został na cmentarzu Kule, w kwaterze 11, rząd I, grób nr 3.

Juliusz Sętowski, Cmentarz Kule w Częstochowie. Przewodnik biograficzny, Częstochowa 2005, s. 90; Archidiecezja Częstochowska. Katalog 1993, s. 90; – 50 lat Kapituły Częstochowskiej, red. ks. Ireneusz Skubiś, Częstochowa 2002, s. 115 (tu fotografia portretu); Jan Związek, Katolickie stowarzyszenia społeczne w diecezji częstochowskiej: (1925–1939), Częstochowa 1994; Jan Związek, Ks. Wróblewski, Częstochowa 2001, s. 61; – „Goniec Częstochowski” 1931, nr 49, s. 17–18 (fotografia), 1939, nr 149, s. 7; Polski Czerwony Krzyż. Sprawozdanie oddziału częstochowskiego za 1933, Częstochowa, s. 16; – Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej III/46 (akta osobowe ks. A. Godziszewskiego); Urząd Stanu Cywilnego w Częstochowie, akt zgonu nr 1468/1954.

Autor: → Juliusz Sętowski

Zobacz inne hasła z kategorii: → Osoby

Poprzednie hasło
→ Gnaszyn-Kawodrza

Następne hasło
→ Goldman Leon

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Droga krzyżowa na Jasnej Górze... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł