Gimnazjum Żeńskie Marii Słowikowskiej

Udostępnij

Gimnazjum Żeńskie Marii Słowikowskiej, szkoła utworzona w 1905 przez Marię Słowikowską, przekształcona w 1911 w siedmioklasowe gimnazjum filologiczne (oficjalna nazwa: Siedmioklasowy Zakład Naukowy Żeński Marii Słowikowskiej); działało w budynku przy ul. Teatralnej 26 (od 1917 Kościuszki). W roku szkolnym 1914/15 gimnazjum nie funkcjonowało wskutek zajęcia lokalu przez władze niemieckie. Uruchomione ponownie w 1915 przy ul. Teatralnej 24. W roku szkolnym 1915/16 w gimnazjum było siedem klas, do których uczęszczało 125 dziewcząt. W tym czasie personel nauczycielski składał się z dziewięć osób. W szkole funkcjonowała samopomoc uczniowska, która organizowała przedstawienia teatralne, koncerty (m.in. w salach → Teatru „Odeon” i kinematografu szkolnego), z których dochód przeznaczony był na rzecz najuboższych uczennic; w imprezach tych uczestniczyły szkolne kółko dramatyczne i chór. Organizowano też szkolne zbiórki na cele pozaszkolne, m.in. w listopadzie 1918 uczennice szkoły złożyły w redakcji „Gońca Częstochowskiego” 253 marki, 15 rubli i wiele przedmiotów srebrnych na skarb narodowy. W czerwcu 1918 podczas ogólnopolskiej kwesty Ratujmy dzieci uczennice gimnazjum wraz z uczniami → Gimnazjum Męskiego → Wincentego Szudejki wystawili w → Teatrze „Paryskim” sztukę Królowa śnieżek; dochód z niej zasilił konto akcji. W roku szkolnym 1925/26 szkoła zmieniła profil z filologicznego na matematyczno-przyrodniczy. Wówczas w szkole pracowało 16 nauczycieli (wraz z M. Słowikowską, która uczyła języka polskiego).

Spis nauczycieli szkół wyższych, średnich, zawodowych, seminariów nauczycielskich oraz wykaz zakładów naukowych i władz szkolnych, zestawił Zygmunt Zagórowski, Warszawa–Lwów 1924, s. 174, 293; – Jan Prüffer, Szkolnictwo w Częstochowie w okresie wojny (rok szkolny 1914/151915/16), Częstochowa 1916, s. 12; Przewodnik po Częstochowie i okolicy, Warszawa 1909, s. 59; – „Goniec Częstochowski” 1915, nr 145, s. 2, 1916, nr 134, s. 4, 1917, nr 76, s. 2, nr 79, s. 8, nr 87, s. 8, nr 180, s. 4, 1918, nr 118, s. 3, nr 257, s. 2, nr 278, s. 3.

Autor: → Juliusz Sętowski

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Dźbów... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł