Gimnazjum i Liceum Handlowe ss. Zmartwychwstania Pańskiego

Udostępnij

Gimnazjum i Liceum Handlowe ss. Zmartwychwstania Pańskiego, utworzone w 1918 jako Szkoła Przemysłowo-Handlowa Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego. Początkowo prowadzono dwie klasy oraz klasę wstępną (wyrównawczą), stopniowo powstawały klasy wyższe: od 1919 – III i IV, od 1920 – V zawodowa, od 1922 – VI, od 1923 – VII (w tr. szkołę opuściły pierwsze absolwentki). W ramach kształcenia zawodowego utworzono kurs bieliźniarstwa, krawiectwa oraz trykotarstwa. W 1931, po uzyskaniu zezwolenia Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego, uruchomiono 2-letnie Liceum Handlowe, a od 1937 Prywatne Liceum Handlowe; od 1936 działało 4-letnie Gimnazjum Kupieckie. Wiosną 1939 prowadzone szkoły otrzymały uprawnienia państwowe. 11 XI 1939 niemieckie władze okupacyjne zamknęły placówkę – uczennice I klasy gimnazjum przeniesiono do VII klasy szkoły powszechnej. W szkole pracowały zarówno siostry zakonne, jak i personel świecki, w grupie przedmiotów zawodowych znajdowały się rysunki, prace ręczne, stenografa, maszynopisanie, modniarstwo, rachunkowość, towaroznawstwo, ekonomia. Uczennice uczestniczyły w mszach św. w kaplicy szkolnej, odprawiały coroczne rekolekcje, brały udział we wszystkich świętach kościelnych, a także państwowych. W szkole działała Sodalicja Mariańska, od 1928 istniało Koło Wychowanek Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego, od 1929 ukazywała się pisemko „Z życia Koła Wychowanek”, w którym zamieszczano artykuły o treści religijno-moralnej. Szkoła prowadziła sklepik „Wspólna Praca”, organizowała wycieczki krajoznawcze. W 1934 urządzono wystawę prac uczennic, dochód ze sprzedaży przeznaczono na cele charytatywne. Szkoła posiadała internat przy III Alei 58. Szkołą kierowali: s. Joanna Jurakowska (1918–23 i 1926–29), s. Maria Dalkiewicz (1923–26), s. Benigna Pilchowska (1929–39), s. Zofia Szulc (1 IX 1939 – 11 IX 1939). W szkole tej uczyli m.in.: Tadeusz Księżyk, → Jan Sołdrowski, → Jan Szust, → Tomasz Szwejkowski, → Zofia Tyszecka, → Włodzimierz Winnicki, → Antoni Zboiński.

Beata Urbanowicz, Struktura i funkcjonowanie Szkoły Przemysłowo-Handlowej Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego w Częstochowie w latach 1918–1939, [w:] Z dziejów Polski XIX i XX wieku, Częstochowa 2004, s. 105–110; „Szkolnictwo m. Częstochowy 1939–1941” (rękopis w zbiorach Muzeum Częstochowskiego).

Autor: → Andrzej Kuśnierczyk

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Dźbów... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł