Gimnazjum Filipa Axera,

Udostępnij

Gimnazjum Filipa Axera, prywatna placówka oświatowa utworzona 1 IX 1925 w Częstochowie przez dr. → Filipa Axera. Gimnazjum początkowo swoją siedzibę miało przy al. Kilińskiego 25. Około 1928 zostało przeniesione do specjalnie wybudowanego gmachu (będącego własnością Axera) przy ul. Focha 24 (obecnie w budynku tym, z adresem przy ul. Nowowiejskiego 11a, znajduje się bursa szkolna). Proces dydaktyczno-wychowawczy realizowało 13 nauczycieli, którzy mieli do dyspozycji 14 sal lekcyjnych. Uczniowie zdobywali wiedzę w zakresie profilu humanistycznego lub realnego. W 1932–35 w szkole uczyło się 199 uczniów, w tym 131 dziewcząt i 68 chłopców (w 1939 – 127). Od 1932 przy szkole działała, utworzona przez Axera Prywatna Szkoła Powszechna im. płk. Berka Joselewicza oraz Jednoroczna Szkoła Handlowa (dla absolwentów szkół powszechnych). Od 1937 szkoła nosiła nazwę Prywatne Gimnazjum Koedukacyjne i Liceum Koedukacyjne dr. F. Axera. Gimnazjum funkcjonowało do 1939.

Spis nauczycieli szkół wyższych, średnich, zawodowych, seminariów nauczycielskich oraz wykaz zakładów naukowych i władz szkolnych, Rocznik II, zestawił Zygmunt Zagórowski, Warszawa–Lwów 1926, s. 294; – Anna Kowalińska, Żydowskie szkolnictwo średnie w Częstochowie w latach 1918–1939, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika” 2014, t. XV, pod red. K. Rędzińskiego i M. Łapota. s. 453, 465; Szkolnictwo miasta Częstochowy 1939–1941 (rękopis w zbiorach biblioteki Muzeum Częstochowskiego).

Autor: → Juliusz Sętowski

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Droga krzyżowa na Jasnej Górze... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł