Garztecka Zofia

Udostępnij

Garztecka Zofia (1881–1921), przełożona pensji i gimnazjum żeńskiego w Częstochowie. Ur. 8 I 1881 w Częstochowie, była córką Włodzimierza (1842–1916), i Marii z Blażków. Jej matka Maria (ok. 1858–97) prowadziła w Częstochowie sześcioklasową pensję żeńską założoną w 1875. Ten zakład naukowy był znany w Królestwie Polskim z bardzo dobrego poziomu nauczania.

Garztecka po śmierci matki przejęła prowadzenie szkoły z pensjonatem, która mieściła się przy II Alei 23, a później przy ul. Centralnej 6 (Śląskiej). W początkach XX w. (ok. 1906) szkoła stała się siedmioklasowym gimnazjum. Prowadzone były tam również kursy handlowe (w 1915 była to Siedmioklasowa Pensja Żeńska wraz z Wyższymi Kursami Handlowymi Zofii Garzteckiej i Janiny Steinbok). W 1916 ze względu na trudne warunki materialne, w jakich znalazło się prywatne szkolnictwo w czasie wojny, Garztecka zmuszona była zamknąć szkołę, będącą najstarszym żeńskim zakładem naukowym w Częstochowie. Zm. 23 V 1921 w Pruszkowie k. Warszawy i tam została pochowana. Jesienią tr. zwłoki jej zostały przeniesione do grobowca rodzinnego na cmentarzu Kule w Częstochowie, w kwaterze 12, rząd I–II, grób nr 3–4.

Rodziny nie założyła, miała trzy siostry: Marię Jadwigę (1884–1984), która była nauczycielką w gimnazjum → „Nauka i Praca”, od ok. 1904 przebywała w zakonie (ss. urszulanki), Kazimierę (1885–), Helenę (1890–) oraz sześciu braci: Jana (1873–), Włodzimierza (1877–), Leopolda (1878–), Tadeusza (1882–), Stanisława (1887–), Mieczysława (1894–1967).

Juliusz Sętowski, Cmentarz Kule w Częstochowie. Przewodnik biograficzny, Częstochowa 2005, s. 85; Jan Prüffer, Szkolnictwo w Częstochowie w okresie wojny (rok szkolny 1914/15–1915/16), Częstochowa 1916, s. 17, 18; Bogdan Snoch, Z dziejów szkolnictwa w Częstochowie i w regionie częstochowskim w latach 1918–1990, Częstochowa 1998; – „Goniec Częstochowski” 1910, nr 174, s. 2, 1921, nr 121, s. 3; Handlowiec”. Kalendarz dla spraw handlu i przemysłu m. Częstochowy na 1914 r., [Częstochowa 1914?], s. 193; Rocznik częstochowski. Kalendarz na rok 1903 wydany na korzyść Towarzystwa Dobroczynności dla Chrześcijan w Częstochowie, Częstochowa 1903, s. III; „Życie Częstochowy” 1984, nr 189, s. 8 (dotyczy siostry, Marii Jadwigi); – Archiwum Państwowe w Częstochowie, Akta miasta Częstochowy 27/8, t. II, k. 1493, 1494, Magistrat Częstochowy 3621, s. 67; – odpisy z inskrypcji nagrobnych.

Autor: → Juliusz Sętowski

Zobacz inne hasła z kategorii: → Osoby

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Droga krzyżowa na Jasnej Górze... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł