Fuchs Julian Bogumił Antoni

Udostępnij

Fuchs Julian Bogumił Antoni (ok. 1846–1894), przemysłowiec, kupiec, działacz społeczny i dobroczynny. Był synem Ignacego (–1852) i Karoliny z Boguckich.

Fuchs był właścicielem Hotelu „Angielskiego” (→ Hotel Polonia) przy ul. Dojazd (J. Piłsudskiego) w Częstochowie, a także firmy odziedziczonej po ojcu – Handel Win, Herbaty, Cukru, Delikatesów i Towarów Kolonialnych. Ok. 1882 założył fabrykę zabawek, a w 1884 (wraz z → Edmundem Wodzyńskim i Filipem Sperberem) fabrykę kołków drewnianych do butów „J. Fuchs and Company”. Był też współwłaścicielem zakładu galanterii tokarskiej i rzeźb w Częstochowie, a także kopalni węgla kamiennego w Czeladzi. W 1886 zmuszony był ze względów ekonomicznych zamknąć obydwie fabryki w Częstochowie. Należał do grupy miejscowych przemysłowców i kupców, która w 1891 wystąpiła do Zarządu Miasta o zgodę na budowę stacji telefonicznej w Częstochowie. Prowadził szeroką działalność społeczną i dobroczynną. W 1871 wraz z Teodorem Łagodzińskim i Franciszkiem Rychlickim był współzałożycielem Straży Ogniowej Ochotniczej (SOO) w Częstochowie, a w 1871–77 był jej prezesem; dzięki jego staraniom Straż uzyskała plac, na którym wzniesiono budynek remizy, kancelarię. Jednak wobec nacisków gubernatora piotrkowskiego Iwana Kachanowa w 1877 zmuszony był ustąpić ze stanowiska prezesa SOO. Ponownie prezesem Straży został wybrany w 1882. Fuchs był organizatorem życia kulturalnego w mieście; urządzał koncerty, występy teatralne, finansował wydawanie książek (m.in. pism humorystycznych Faustyna Świderskiego). Sfinansował również uporządkowanie i zadrzewienie parków podjasnogórskich. Był założycielem kuchni dla bezdomnych dzieci, a podczas powodzi, jaka dotknęła Częstochowę w lipcu 1884, zorganizował pomoc dla powodzian (m.in. zabawę, z której dochód przeznaczono na rzecz poszkodowanych mieszkańców miasta). Zm. 17 III 1894 w Częstochowie, pochowany został na cmentarzu Kule, w kwaterze 19, rząd I, grób 9.

Fuchs w małżeństwie z Marianną Muszewską przypuszczalnie nie miał dzieci.

Juliusz Sętowski, Cmentarz Kule w Częstochowie. Przewodnik biograficzny, Częstochowa 2005, s. 79–80; – Feliks Romanowski, Przewodnik po Częstochowie dla pątników i turystów, Kraków 1893, s. I (ogłoszenia); – „Goniec Częstochowski” 1931, nr 49, s. 15; „Kurier Warszawski” 1884, nr 192, s. 4, „Tydzień” 1884 nr 17 s. 2, nr 29 s. 3, 1885 nr 7 s. 3, 1886 nr 36 s. 3; – Archiwum Państwowe w Częstochowie, Magistrat Częstochowy k. 939, s. 2–4, Parafia św. Zygmunta 1894, akt zgonu nr 159, k. 20; – odpis z inskrypcji nagrobnej.

Autor: → Juliusz Sętowski

Następne hasło
→ Furmańczyk Antoni

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Dźbów... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł