Front Jedności Narodu (FJN)

Udostępnij

Front Jedności Narodu (FJN), do 1956 Front Narodowy. Ruch polityczny skupiający w Polsce Ludowej partie polityczne i organizacje działające pod kierownictwem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR). Występował jako blok wyborczy wystawiający jedyną listę kandydatów do sejmu i rad narodowych, rozwiązany w 1983. W Częstochowie w październiku 1951 powołano do życia Miejski Komitet Wyborczy Frontu Narodowego (od 1952 Miejski Komitet Frontu Narodowego) MKFN, zajmował się organizacją spotkań środowiskowych, uroczystości rocznicowych (utworzenia Ludowego Wojska Polskiego, wyzwolenia Częstochowy, obchodów Święta Odrodzenia Polski 22 VII), wystaw (m.in. 1961 – 16 lat Nowej Częstochowy, 1962 – 300 lat prasy polskiej), kierował przygotowaniem kampanii wyborczych i organizacją wyborów do Sejmu oraz Miejskich i Powiatowych Rad Narodowych. Komisja historyczno-propagandowa MKFN przygotowywała akcje propagandowe związane ze zjazdami PZPR oraz bieżącą działalnością polityczną. Poszczególne ogniwa FJN realizowały czyny społeczne na terenie miasta. Organem prasowym MKFN (od października 1956 MKFJN) była „Gazeta Częstochowska”. Organizacja miejska FJN składała się z Komitetów Obwodowych oraz zespołów okręgowych. FJN był też organizatorem Komitetów Blokowych i Komitetów Młodzieżowych. W ramach inicjatywy „Tysiąc Szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego” FJN powołał Komitety Społecznego Funduszu Budowy Szkół Tysiąclecia (przekształcone po 1966 w Komitety Społecznego Funduszu Budowy Szkół i Internatów). W 1963 przy zespołach okręgowych FJN powołano 16 Społecznych Komisji Pojednawczych. W 1972 ustalono nową strukturę FJN, powołując 16 Komitetów Okręgowych. Utworzono zespoły problemowe: inicjatyw i czynów społecznych, porad prawnych, ds. kobiet, ds. dzieci i młodzieży, historyczno-propagandowy, później też ds. samorządu mieszkańców. W 1973 z inicjatywy FJN powołano Miejski Komitet Funduszu Ochrony Zdrowia, a także Komitety Osiedlowe Samorządu Mieszkańców. MK FJN współpracował z Miejską Radą Narodową (MRN), Urzędem Miasta (UM), stronnictwami politycznymi i organizacjami społecznymi. W 1975–83 działał Wojewódzki Komitet FJN. Przewodniczącymi Prezydium MKFJN byli: Stanisław Cyrulik (1951–53), Kazimierz Węgrzyn (1953–56), Henryk Mąkowski (1956), Antoni Lenartowicz (1956–57), Edward Kałuża (1957–59), Jan Palczewski (1959–67), → Eugeniusz Suchecki (1967–71), Stanisław Jędras (1971–72), Stanisław Drabek.

Michał Czajka, Marcin Kemler, Witold Sienkiewicz, Leksykon historii Polski, 1995, s. 922; Olech Śliwiński, Front Jedności Narodu szkołą patriotycznego działania, [w:] Konferencja Teoretyczno-Ideologiczna WOKI KW PZPR i MINEiS, t. IV, Częstochowa 1980, s. 395, 450–452; Lidia Zymek, Działalność Frontu Jedności Narodu w Częstochowie w latach 1972–1979, [w:] Konferencja Teoretyczno-Ideologiczna WOKI KW PZPR i MINEiS, t. IV, Częstochowa 1980, s. 452, 453.

Autor: → Juliusz Sętowski

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Dźbów... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł