Fliciński Kazimierz

Udostępnij

Fliciński Kazimierz (1920–94), pseudonim Zygmunt. Żołnierz Narodowej Organizacji Wojskowej (NOW) i Armii Krajowej (AK), działacz społeczny. Ur. 23 IV 1920 w Kruszwicy.

Od początku okupacji włączył się w działalność NOW. We wrześniu 1943 znalazł się na terenie okręgu częstochowskiego → NOW (w strukturach AK). Przydzielony do pracy w Biurze Informacji i Propagandy AK. Pracował w pionie propagandy: kierował kolportażem „Walki”, w Częstochowie organizował drukarnie, redagował i wydawał „Alarm”, do którego również pisywał artykuły. Utrzymywał kontakty z terenem, m.in. ze Śląskiem Opolskim, dokąd był wysyłany organ „Ku Macierzy”. Jakiś czas przebywał w rejonie Koniecpola. W grudniu 1944 aresztowany przez gestapo i osadzony w więzieniu na Zawodziu w Częstochowie. Przetrzymywany był do 1945. W styczniu 1945 wraz z kolegami z konspiracji utworzył Narodowy Związek Wojskowy. 27 IV 1945 na skutek zdrady aresztowany przez NKWD. Przetrzymywany w więzieniu w Katowicach, skazany na osiem lat więzienia i cztery lata pozbawienia praw obywatelskich, przewieziony został do więzienia we Wronkach. Uwolniony w 1949, ale nadal ciążyła na nim kara pozbawienia praw obywatelskich. Przez szereg lat był inwigilowany przez służby bezpieczeństwa. Pracował jako główny księgowy w kilku przedsiębiorstwach, najdłużej w Zakładach Melioracyjnych. W 1989 został członkiem Stowarzyszenia Żołnierzy AK (okręg Częstochowa), pełnił funkcję skarbnika okręgu. W 1990, gdy Stowarzyszenie Żołnierzy AK i Związek Żołnierzy AK połączyły się w Światowy Związek Żołnierzy AK, został jego prezesem. Fliciński był długoletnim działaczem → Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Częstochowie. Zm. 23 XI 1994, pochowany został na cmentarzu św. Rocha w Częstochowie, w sektorze 42, rząd A, grób nr 1.

Cmentarz św. Rocha w Częstochowie. Przewodnik biograficzny, pod red. J. Sętowskiego, Częstochowa 2012; Działania zbrojne i konspiracja na ziemi częstochowskiej w latach 1939–1947, oprac. Wojciech Zaleski, Częstochowa 1998, s. 110 (biogram); – odpis z inskrypcji nagrobnej.

Autor: → Juliusz Sętowski

Zobacz inne hasła z kategorii: → Osoby

Poprzednie hasło
→ Fiszer Teofil

Następne hasło
→ Foch w Częstochowie

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Droga krzyżowa na Jasnej Górze... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł