Filipowicz Dawid

Udostępnij

Filipowicz Dawid (1894–1942), kupiec, działacz kupiecki i gospodarczy, radny miejski. Ur. 2 XII 1894 w Częstochowie, był synem Chila (1871 Kiedrzyn k. Częstochowy – 3 I 1939 Częstochowa) i Ałty Machli z Kalkopfów, która w 1930 była członkinią rady Banku Spółdzielczego.

Filipowicz posiadał średnie wykształcenie, był drobnym kupcem (zajmował się handlem ubraniami). Należał do zarządu (był wiceprezesem) oddziału częstochowskiego Drobnych Kupców. Pełnił funkcję prezesa Biblioteki im. Henryka Markusfelda przy Związku Drobnych Kupców (funkcjonowała przy Starym Rynku 13). W 1919 był współzałożycielem, później członkiem zarządu Kooperatywy Robotniczej → „Strzecha” w Częstochowie. Angażował się w życie samorządowe miasta. W 1925 z listy Zjednoczonego Żydowskiego Komitetu Wyborczego został zastępcą radnego. W kolejnych wyborach, w 1927, z listy Zjednoczonego Żydowskiego Komitetu Wyborczego wszedł do Rady Miejskiej (RM); w RM był członkiem komisji rozbudowy miasta. Należał do rady nadzorczej Banku Spółdzielczego (przy I Alei 7). W maju 1939 kandydował do RM z listy Częstochowskiego Oddziału Detalicznych i Drobnych Kupców w Polsce, mandatu nie uzyskał. W 1931 z ramienia Związku Drobnych Kupców został członkiem zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej. Na przełomie lat 20. i 30. był prezesem honorowym Klubu Sportowego Askola. Mieszkał w Częstochowie przy ul. Narutowicza (Krakowska) 14. Wywieziony podczas likwidacji getta częstochowskiego do obozu zagłady w Treblince.

W małżeństwie z Cyporą miał dwoje dzieci, w tym syna Zeliga (ok. 1924–42), który zginął w obozie zagłady w Treblince.

Magdalena Mizgalska-Osowiecka, Żydzi w samorządzie miasta Częstochowy w latach 1927–1939, Warszawa 2017, s. 106, 114, 190 (nota biograficzna); Franciszek Sobalski, Związki zawodowe, stowarzyszenia i organizacje społeczne w Częstochowie i dawnym powiecie częstochowskim w 1921 roku (materiały źródłowe), „Rocznik Muzeum Okręgowego w Częstochowie. Historia”, 1989, z. 22, s. 135; Ryszard Szwed, Żydzi w samorządzie miasta Częstochowy w latach 1919–1939, [w:] Żydzi – częstochowianie. Współistnienie–holocaust–pamięć, red. J. Mizgalski, Częstochowa 2006, s. 159, 167; – „Częstochower Cajtung” 1930, nr 2, s. 1, nr 14, s. 1, 5, nr 15, s. 1, 1931, nr 21, s. 1; „Express Częstochowski” 1930, nr 7, s. 3; – Archiwum Państwowe w Częstochowie, Magistrat Częstochowy 383, 384, 5503, s. 319; – Materiały (m.in. odpisy z ksiąg metrykalnych i stanu cywilnego) w zbiorach Ośrodka Dokumentacji Dziejów Częstochowy Muzeum Częstochowskiego.

Autor: → Juliusz Sętowski , → Wiesław Paszkowski

Zobacz inne hasła z kategorii: → Osoby

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Droga krzyżowa na Jasnej Górze... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł