Fabryka Urządzeń Mechanicznych

Udostępnij

Fabryka Urządzeń Mechanicznych, powstała 1 VII 1962 jako Częstochowska Fabryka Urządzeń Mechanicznych (CzFUM) z połączenia Częstochowskiej Fabryki Pras (dawniej Fabryka Maszyn i Odlewnia braci Kanczewskich) z Częstochowską Fabryką Narzędzi (dawniej Fabryka Maszyn Rolniczych „Ferrum”). Dla Zakładu Narzędzi CzFUM zaadaptowano stare, głównie parterowe budynki fabryczne przy ul. Waszyngtona, które nie były odpowiednie dla fabryki. Przestarzały był także park maszynowy. W filialnym zakładzie CzFUM (Zakładzie Pras) przy ul. Armii Ludowej (obecnie Ogrodowa) także brakowało wielu potrzebnych urządzeń. W 1969 zlikwidowano siedzibę Zakładu Narzędzi w centrum miasta, a przy ul. Rolniczej wybudowano dla niego nowoczesny obiekt produkcyjny wraz z budynkiem socjalno-biurowym. Nie zakupiono jednak wówczas nowych maszyn. Na przełomie lat 60. i 70. CzFUM nawiązała współpracę z polskimi placówkami naukowymi w celu unowocześnienia procesów produkcyjnych. W 1969 CzFUM rozpoczęła współpracę z Fabryką Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej. W 1970 CzFUM weszła w skład Kombinatu Obrabiarek i Narzędzi do Obróbki Plastycznej „Ponar – Plaso”. W pierwszej połowie lat 70. Fabryka borykała się z wieloma trudnościami, przede wszystkim z dotrzymaniem terminów produkcji oraz z opóźnieniami w dostawach potrzebnych maszyn. Produkty CzFUM trafiały na rynek krajowy i zagraniczny. Od 1973 Fabryka patronowała budowie częstochowskiej Promenady XXX-lecia PRL (obecnie → Promenada Niemena). W 1975 zmieniono nazwę zakładu, z CzFUM na Fabryka Pras Automatycznych. Zakład nr 2 – „Wykromet”. W 1982 Zakład odzyskał samodzielność i otrzymał nową nazwę: Fabryka Urządzeń Mechanicznych „Wykromet”. W 1987 produkcja z pomieszczeń przy ul. Armii Ludowej została przeniesiona na ul. Rolniczą. Obecnie Fabryka Urządzeń Mechanicznych „Wykromet” znajduje się w stanie upadłości.

100 lat Fabryki Urządzeń Mechanicznych, [b.m. i r.w.], s. 6–24; – materiały w zbiorach Ośrodka Dokumentacji Dziejów Częstochowy Muzeum Częstochowskiego.

Autor: → Paweł Michalski

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Dźbów... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł