Emko. Międzyspółdzielniany Klub Kulturalno-Oświatowy „Emko”

Udostępnij

Emko. Międzyspółdzielniany Klub Kulturalno-Oświatowy „Emko”, powołany został w 1958 przez 21 spółdzielni pracy działających w Częstochowie. Początkowo Klub mieścił się w budynku Miejskiego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki przy ul. Pułaskiego 4, zaś w lipcu 1968 otrzymał nowy lokal w piwnicach w budynku przy I Alei 3; wprowadził się tam w 1971 (władze spółdzielczości pracy, a przede wszystkim Centralny Związek Spółdzielczości Pracy, przeznaczyły 500 tys. zł na remont, modernizację i wyposażenie wnętrz). Klubem kierowała wówczas Anna Chorzępa, zaś w skład Społecznej Rady Klubu wchodzili m.in.: L. Kramer, M. Warmuziński i Z. Wojtasik. W „Emko” prowadzone były kursy języka angielskiego i niemieckiego, istniał przy nim zespół muzyczny i wokalny oraz teatrzyk poezji, satyry i piosenki, a także kabaret. Prowadzono sekcję tańca i rytmiki. W 1969 przy Klubie powstało Międzyzakładowe Koło Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. W 1971 utworzono w „Emko” Częstochowski Klub Miłośników Sztuki (prezesem był Jarosław Tyflewski). Od 1985 działał również Dyskusyjny Klub Filmowy Video. W Klubie „Emko” odbywały się prelekcje, wystawy, spotkania z aktorami, znanymi piosenkarzami, organizowano dyskoteki, wycieczki do teatrów i opery, wieczorki taneczne, koncerty, projekcje filmów dla dzieci, aukcje jak również imprezy z okazji Dnia św. Mikołaja. Działający w Klubie zespół muzyczny zdobył kilka nagród za całokształt pracy kulturalno-oświatowej, a jego solistki (m.in. Ewa Zjawiona, Teresa Janikowska, Teresa Wojnowska, Grażyna Zyzik) otrzymywały nagrody i wyróżnienia w licznych konkursach i festiwalach; T. Janikowska zajęła I miejsce w finale Rytmów Katowic 70 (1970) i zdobyła wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Piosenkarzy Amatorów w Jeleniej Górze (1974). W pierwszym okresie funkcjonowania Klubu Andrzej Wieczorek utworzył zespół muzyczny, a Zbigniew Engel zespół jazzowy (The Luxemburg Combo). Po odejściu z „Emko” Andrzeja Wieczorka zespół rozpadł się w 1970.

Bogdan Snoch, Amatorski ruch muzyczny w Częstochowie w trzydziestoleciu powojennym (1945–1975), „Almanach Częstochowy” 2017, s. 153, 154; – „Informator kulturalny województwa częstochowskiego” 1979, nr 4, s. 8, nr 12, s. 5; „Gazeta Częstochowska” 1971, nr 20, s. 3; „Życie Częstochowy” 1968, nr 156, s. 6, nr 170, s. 6, 1971, nr 269, s. 6; – materiały w zbiorach Ośrodka Dokumentacji Dziejów Częstochowy Muzeum Częstochowskiego.

Autor: → Paweł Michalski

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Dźbów... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł