Dzierzbicki Bolesław

Udostępnij

Dzierzbicki Bolesław (1862–1928), inżynier agronom, działacz gospodarczy, radny miasta Częstochowy. Ur. w Piotrkowie, był synem Edwarda i Julii z Popielnickich.

Dzierzbicki pochodził z rodziny ziemiańskiej, ukończył gimnazjum w Piotrkowie, a później Wydział Rolniczy Instytutu Rolniczego w Puławach. Po studiach pomagał ojcu w zarządzaniu majątkiem w Małusach Małych (powiat częstochowski). Ok. 1890 został radcą Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Piotrkowie (Piotrków Trybunalski). Przypuszczalnie w 1898 objął funkcję administratora dóbr hr. Karola Raczyńskiego w Złotym Potoku (pow. częstochowski). W 1906 był założycielem kółka rolniczego w pobliskim Janowie; wielokrotnie wygłaszał odczyty na spotkaniach kółka, które odbywały się w sali ochronki dóbr Złoty Potok. W Janowie założył też w 1912 Straż Ogniową Ochotniczą. W 1907 był współzałożycielem Towarzystwa Rolniczego w Częstochowie, a w 1911 → Częstochowskiego Stowarzyszenia Rolniczego. Po likwidacji w Częstochowie Oddziału Handlowego Piotrkowskiego Towarzystwa Rolniczego, w kwietniu 1907 Dzierzbicki został współwłaścicielem Spółki Handlowej Ziemiańskiej. W 1911 wszedł do Spółki Ziemiańskiej skupiającej wielu wybitnych ziemian gub. piotrkowskiej, kieleckiej i radomskiej; należał do zarządu spółki, która kierowała Fabryką Przetworów Ziemniaczanych w Złotym Potoku. W 1908 wszedł do komitetu organizacyjnego Wystawy Przemysłu i Rolnictwa w Częstochowie; podczas wystawy (sierpień–wrzesień 1909) przewodniczył sekcji leśnictwa. W wydanym przy okazji wystawy Przewodniku po Częstochowie i okolicy (Warszawa 1909) był autorem podrozdziału opisującego Złoty Potok. Ok. 1914 został naczelnym administratorem dóbr hrabiego Potockiego w Chrząstowie. Prawdopodobnie w 1919 osiadł w Częstochowie, gdzie był właścicielem dwóch kamienic przy ul. Teatralnej 34 i 36 (al. Wolności). Był współzałożycielem Częstochowskiego Syndykatu Rolniczego oraz Związku Ziemian Powiatu Częstochowskiego, w którym w 1919–21 należał do zarządu, a później był prezesem. W lipcu 1920 podczas wojny z bolszewikami wszedł do zarządu Powiatowej Rady Obywatelskiego Komitetu Obrony Państwa. W 1925 został członkiem Rady Miejskiej (RM) w Częstochowie; w RM był członkiem komisji inwestycji miejskich, a także komisji badającej stan prac wodociągowo-kanalizacyjnych, prowadzonych w mieście przez Towarzystwo Ulen. W 1926–28 pełnił funkcję prezesa → Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości w Częstochowie; z jego inicjatywy stowarzyszenie ufundowało witraż w katedrze pw. św. Rodziny. Dzierzbicki był też członkiem Rady Naczelnej Zjednoczenia Polskich Stowarzyszeń Gospodarczych. Podczas Wystawy Rolniczo-Przemysłowej w Częstochowie (12–31 VIII 1926) był przewodniczącym komisji sędziów działu hodowlanego. W 1928 przed wyborami do Sejmu zaproponowano mu objęcie funkcji przewodniczącego Komitetu Polskiego Bloku Katolickiego, lecz odmówił. W 1919 (po śmierci syna) utworzył dożywotnią fundację na rzecz niezamożnych uczniów I Gimnazjum Państwowego im. H. Sienkiewicza w Częstochowie. Od 1924 przewodniczył komitetowi „Chleb głodnym dzieciom”. Zm. 3 VI 1928 w Częstochowie i został pochowany na cmentarzu Kule w kwaterze 1, rząd I, grób 9.

W małżeństwie z Zofią Majkowską miał dwie córki i dwóch synów: → Zygmunta oraz Edwarda (1891–), który ukończył Gimnazjum G. Kośmińskiego, a w 1910–16 studiował rolnictwo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jedna z jego córek, Julia Dobrochna, działająca w zarządach Narodowej Organizacji Kobiet oraz → Towarzystwa Ochrony Kobiet, była zamężna za Adolfem Steinhagenem (1894–1939), przemysłowcem, przewodniczącym Związku Ziemian Powiatu Częstochowskiego

Juliusz Sętowski, Cmentarz Kule w Częstochowie. Przewodnik biograficzny, Częstochowa 2005, s. 64; Corpus Studiosorum Uniwersitatis Iagellonicae in saeculis XVIII–XX, seria C, tom III: 1850/51–1917/18, A–D, red. J. Michalewicz, Kraków 1999, s. 921 (dotyczy syna, Edwarda); Franciszek Sobalski, Związki zawodowe, stowarzyszenia i organizacje społeczne w Częstochowie i dawnym powiecie częstochowskim w 1921 roku (materiały źródłowe), „Rocznik Muzeum Okręgowego w Częstochowie”. Historia, 1989, z. 22, s. 135; – Stanisław Nowak, Samorząd m. Częstochowy w latach 19161931. Z moich wspomnień, cz. III, Częstochowa 1994; – Przewodnik po Częstochowie i okolicy, Warszawa 1909, s. 4; Przewodnik po Wystawie Przemysłu i Rolnictwa w Częstochowie 1909 r., Częstochowa 1909, s. 4–5 (na fotografii zbiorowej); – „Dziennik Częstochowski” 1906, nr 3, s. 2, nr 15, s. 3, nr 269, s. 2, 1907, nr 20, s. 2; „Dziennik Zarządu miasta Częstochowy” 1926, nr 9, s. 4, 6; „Goniec Częstochowski” 1907, nr 97, s. 3, 1909, nr 17, s. 2, nr 21, s. 2, 1919, nr 47, s. 2 (dotyczy syna, Zygmunta), 1923, nr 199, s. 1, 1928, nr 29, s. 4, nr 228, s. 2–3; Handlowiec. Kalendarz dla spraw handlu i przemysłu m. Częstochowy na 1914 r., [Częstochowa 1914?], s. 306; „Kurier Codzienny” 1926, nr 19, s. 3, nr 87, s. 3, 1927, nr 25, s. 4, nr 47, s. 3; „Kurier Częstochowski” 1940, nr 128, s. 3; „Ziemia Częstochowska” 1999, t. XXVI, (Z. Grządzielski), s. 27; – Archiwum Państwowe w Częstochowie, Magistrat Częstochowy 5223, k. 177, Starostwo Powiatowe w Częstochowie 55; – Urząd Stanu Cywilnego w Częstochowie, Parafia św. Rodziny 1928, akt zgonu 313, k. 40.

Autor: → Juliusz Sętowski

Zobacz inne hasła z kategorii: → Osoby

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Droga krzyżowa na Jasnej Górze... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł