Drzewa w Alejach

Udostępnij

Drzewa w Alejach, pierwsze informacje o zasadzeniu drzew przy drodze z kościoła św. Zygmunta na Jasną Górę podaje Franciszek Sobalski. Historyk ten odnalazł informację, że: „ulica ta [później Panny Maryi, następnie → aleja NMP] jeszcze jako droga polna już w 1818 została częściowo wyprostowana i wysadzona topolami”. Mimo, że drzewami opiekował się wynajęty przez Magistrat Częstochowy dozorca, Małolepszy, to świeżo zasadzone topole w lecie wysychały, a w zimie wymarzały lub niszczyła je miejscowa łobuzeria. Systematycznie dosadzano nowe drzewa sprowadzane ze wsi Walenczów, a w 1827 założono nawet szkółkę na miejscu. W tym czasie obsadzono dwustoma topolami – tzw. trakt krakowsko-kaliski ciągnący się od Starej Częstochowy do → karczmy Ostatni Grosz (obecnie ul. Krakowska). W sierpniu 1826 w dokumencie dotyczącym → połączenia Starej i Nowej Częstochowy (planie pomiarowym z projektem uregulowania m. Częstochowy) znajduje się opis ul. Panny Maryi: była to ulica „z chodnikiem spacerowym, otoczonym barierami i kasztanami w cztery rzędy wysadzonymi, co bardzo przyjemny widok sprawia”. Później zrezygnowano z dwóch rzędów drzew – przy chodnikach po lewej i prawej stronie. W 1828 dla upiększenia ulicy Panny Maryi zasadzono 48 kasztanowców oraz kilkadziesiąt akacji, które jednak szybko uschły. W sierpniu 1863 przy ul. Panny Maryi (w środkowym jej pasie) pojawiły się ławki z lanego żelaza i drewnianymi siedzeniami i oparciami; ustawiono ich 30, były pomalowane na kolor perłowy (kosztowały 360 rubli). W 1910 w I Alei zostały wycięte kasztany i w listopadzie tr. jak podaje „Goniec Częstochowski”: „obsadzono nareszcie opustoszałą w ostatnich dniach I Aleję drzewkami sprowadzonymi z Warszawy od firmy C. Ulrich”. Zasadzono wówczas 76 klonów i 2 akacje (koszt drzewek wyniósł 64 ruble). Przypuszczalnie jeszcze w latach 30. XX w. mogło dojść do wymiany drzew w I Alei. W 2006 podjęto decyzję o wycięciu wszystkich drzew z powodu ich złego stanu ogólnego. Po wymianie gleby i zainstalowaniu systemu automatycznego nawadniania posadzono 40 lip odmiany węgiersko-warszawskiej. Jesienią 1929 prasę obiegła informacja, że w II Alei zostaną wycięte kasztany, a będą posadzone lipy. Przypuszczalnie wycięcia i nasadzenia dokonano podobnie jak w III Alei dopiero w połowie lat 30. (w III Alei według „Gońca Częstochowskiego” w marcu 1935). Na fotografii z 1936 wykonanej podczas zjazdu → Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej i Męskiej uczestnicy marszu na Jasną Górę idą wśród małych, niedawno zasadzonych drzew w II Alei. Zamiast wspomnianych lip posadzono w II Alei klony zwyczajne, srebrzyste i jawory. W 2013 drzewostan w tej części Alei był wg specjalisty dendrologa niekompletny, niejednorodny gatunkowo i wiekowo (dosadzano bowiem drzewa na miejsce tych, które uschły). W 2013 po wycięciu rosnących tu drzew posadzono lipy – odmiany brabant (srebrzysta) w liczbie 88 sztuk. W marcu 1935 „Goniec Częstochowski” donosił: „dokonywane jest: ścinanie starych, zmurszałych drzew – kasztanowców w III Alei. Na ich miejsce posadzone będą lipy”. Jednak zamiast lip posadzono topole. Na zachowanych fotografiach z II połowy lat 30. i z czasów okupacji niemieckiej drzewa te są jeszcze bardzo wątłe (w 1940 miały w przybliżeniu ok. 2,5 metra), 25 II 1998 rozpoczęto wycinkę tychże topoli. W zamian posadzono 174 lipy w odmianie europejskiej Pallida (jest to tzw. odmiana królewska). Wymiana drzew w 1998–2013 związana była z prowadzonymi pracami budowlanymi –rewitalizacją alei Najświętszej Maryi Panny.

Juliusz Sętowski, Dzieje drzew w Alejach, „CGK. Co, gdzie, kiedy w Częstochowie”, 2018, nr 3, s. 24, 25.

Autor: → Juliusz Sętowski

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Droga krzyżowa na Jasnej Górze... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł