Drukarnia Stochelskiego

Udostępnij

Drukarnia Stochelskiego, uruchomiona przez → Macieja Stochelskiego w 1881 w Domu Wolberga (I → Aleja 12); zezwolenie na założenie i prowadzenie drukarni i litografii otrzymał 20 III 1881. Drukarnię prowadził wraz ze → Stanisławem Czerniejewskim (który występował jako kierownik firmy). Drukarnia zatrudniała 15 pracowników, posiadała dwie maszyny płaskie i jedną dociskową, dysponowała różnorodnym materiałem drukarskim, miała urozmaicony zestaw czcionek. Tłoczono w niej pierwsze lokalne pismo (reklamowe) – → „Kartkę Ogłoszeń Handlowych, Przemysłowych i Informacyjnych”, druki akcydensowe, księgi buchalteryjne, książeczki do nabożeństwa i modlitewniki, afisze i ogłoszenia urzędowe. W 1904 (już po śmierci Stochelskiego) drukarnię kupił jeden z jej pracowników → Bronisław Święcki (→ drukarnia Bronisława Święckiego).

Słownik pracowników książki polskiej, t. I, Warszawa-Łódź, 1972, s. 857 (informacje w biogramie Macieja Stochelskiego); – Witold Mielczarek, Pierwsze zakłady drukarskie i zakłady poligraficzne w Częstochowie, „Ziemia Częstochowska” 1976, t. XI, s. 232, 233.

Autor: → Juliusz Sętowski

Następne hasło
→ Drzewa w Alejach

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Dźbów... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł