Doraźna pomoc

Udostępnij

Doraźna pomoc, instytucja dobroczynna działająca jako Obywatelski Komitet Doraźnej Pomocy w 1914–16 (od 1916 była to → Rada Opiekuńcza Miasta Częstochowy); utworzona 5 VIII 1914 na posiedzeniu Magistratu miasta Częstochowy (jako komisja ofiar dobrowolnych). Jej zadaniem była szeroko rozumiana pomoc najuboższej ludności miasta. Komitet Doraźnej Pomocy dysponował dotacjami przekazywanymi przez Magistrat Częstochowy, funduszami pochodzącymi z dobrowolnych wpłat osób i przedsiębiorstw, z podatku od towarów przywożonych do miasta od zakładów pracy i osób obowiązkowo opodatkowanych (w wysokości od 5 do 50 rubli) przez Radę Miejską, a także z kwest, loterii i imprez kulturalnych i sportowych, m.in. z pokazów gimnastycznych. Zboże, warzywa, głównie ziemniaki przekazywali okoliczni ziemianie, ogrodnicy częstochowscy i włościanie. Doraźna Pomoc prowadziła sześć tanich kuchni, w których wydawano nawet 60 tysięcy obiadów tygodniowo w cenie 2–5 kopiejek lub za darmo. Doraźna Pomoc prowadziła własne piekarnie: przy ul. Piotrowskiej (po 1918 Piotrkowska) i do 1916 przy ul. Małej. Funkcjonowała sekcja odzieżowa rozdzielająca odzież oraz komisja zapomóg i pożyczek. Biuro Doraźnej Pomocy (od sierpnia 1914) znajdowało się przy ul. Staszica w budynku → Towarzystwa Dobroczynności dla Chrześcijan; kierował nim inż. → Henryk Jabłoński, a od poł. 1916 → Józef Grygosiński. Każdy rejon miasta miał swojego opiekuna dzielnicowego z ramienia Doraźnej Pomocy. Zarząd wybrany 5 VIII 1914 stanowili: ks. → Marian Fulman (przewodniczący), ks. → Stanisław Masłowski, A. Mocarski, → Marian Jurakowski, → Wacław Płodowski, Alfons Klawe, Stanisław Płucer-Sarna, → Gustaw Kohn, → Antoni Januszewski (wiceprezes), → Henryk Jabłoński (sekretarz), → Ludomir Nieprzecki (skarbnik). Komitet Główny stanowili: → Jan Hertz, → Feliks Ebert, → Edward Kohn, ks. → Marian Nassalski, → Józef Imich, J. Grygosiński, Jan Janowski, → Lucjusz Bugajski, → Gustaw Kohn, Markus Henig, H. Jabłoński, M. Jurakowski, Paderewski, → Aleksander Wolberg, A. Januszewski, ks. M. Fulman, ks. S. Masłowski, W. Płodowski, L. Nieprzecki, A. Mocarski, E. Heine, ks. → Wacław Kneblewski, → Maurycy Neufeld, Henryk Jabłoński (junior). W 1916 wydzielił się osobny Komitet Doraźnej Pomocy działający wśród Żydów.

Materiały w zbiorach Ośrodka Dokumentacji Dziejów Częstochowy Muzeum Częstochowskiego.

Autor: → Juliusz Sętowski

Poprzednie hasło
→ Domy studenta

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Dźbów... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł