Domy studenta

Udostępnij

Domy studenta, inicjatywa budowy domu akademickiego w Częstochowie narodziła się w odrodzonej Rzeczypospolitej, wyszła ze strony Częstochowskiego Zrzeszenia Akademików i Akademiczek oraz Koła Przyjaciół Akademików Polskich w Częstochowie, które chciały przeszczepić na grunt krajowy tradycje korporacyjne. Powołanie Koła Przyjaciół Akademików Polskich w Częstochowie było zasługą prezydenta miasta → Józefa Marczewskiego; od 1932 Zrzeszenie Akademików w Częstochowie dysponowało lokalem przy al. NMP 24, organizowało pomoc dla studentów, ale Częstochowa nie posiadała swojej uczelni. Domy akademickie powstały dopiero po zakończeniu II wojny światowej. Początkowo były to bursa: Wyższej Szkoły Administracyjno-Handlowej (późniejsza → Wyższa Szkoła Ekonomiczna) przy ul. Waszyngtona 62, męska, oraz bursa w gmachu przy ul. Dąbrowskiego 79 (w dawnych → koszarach Zawady, żeńska. Powstanie → Politechniki Częstochowskiej oraz Studium Nauczycielskiego (późniejsza → Wyższa Szkoła Nauczycielska, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, → Akademia im. Jana Długosza, → Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza) włączyło Częstochowę do grona miast akademickich. Rozwijająca się dynamicznie → Politechnika Częstochowska wzbogaciła się o dwa domy studenta: DS 1 i DS 2 przy ul. Kilińskiego 106 (dziś ul. Akademicka). W DS nr 1 (późniejsza nazwa „Magisterek”) działało na parterze popularne → Radio „Pryzmaty” (do sieci podłączona była także bursa Studium Nauczycielskiego), ponadto sklep spożywczy MHD oraz punkt usługowy szewski. DS 2 (późniejsza nazwa „Bliźniak”) 106, oddano do użytku w 1962; mieścił się w nim znany → Klub Studencki „Filutek”. W DS 3 „Strzecha” przy ul. Deglera 36 (obecnie al. Armii Krajowej 36) mieściła się (od 1961) Biblioteka Główna oraz Lekarska Przychodnia Akademicka. W DS 1 i DS 2 znajdowały się stołówki zwykłe, w DS 3 stołówka dietetyczna (półsanatoryjna). W 1968 ukończono nadbudowę (o dodatkowe piętro) DS 1, DS 2 i DS 3; zbiegło się to z oddaniem do użytku DS 4 „ Zaścianek” (dzisiejszy hotel asystencki). Pozostałe akademiki Politechniki Częstochowskiej to DS 5 „Maluch” przy ul. Dekabrystów 26/30 oraz „Herkules” przy ul. Sowińskiego 40/48. Szkoła Pedagogiczna (dziś Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy) dysponowała od lat 70. XX w. DS nr 5 „Skrzat” – przy ul. Dąbrowskiego 76/78. Nazwy domów studenckich były wynikiem środowiskowych konkursów, uwzględniały potoczne określenia stosowane przez studentów.

Aleksander Gąsiorski, Politechnika Częstochowska 1949–1999, Częstochowa 1999, s. 97–100, 358–359; Witold Zembrzuski, Przewodnik po Częstochowie, Częstochowa 1958, s. 166; „Życie Częstochowy” 1975, nr 250, s. 8; „Nad Wartą” 1974, nr 9, s. 8.

Autor: → Andrzej Kuśnierczyk

Poprzednie hasło
→ Dom wodociągów

Następne hasło
→ Doraźna pomoc

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Droga krzyżowa na Jasnej Górze... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł