Dni Książki

Udostępnij

Dni Książki, wydarzenie kulturalne organizowane corocznie od 2002 w Częstochowie (na przełomie maja i czerwca), początkowo pod nazwą Regionalne Dni Książki. Od VI edycji w 2008 odbywała się już pod nazwą Dni Książki. Organizatorami różnych edycji były: → Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie, → Biblioteka Publiczna im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie, → Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, → Regionalny Ośrodek Kultury. Impreza otrzymywała wsparcie finansowe Urzędu Miasta Częstochowy oraz Samorządu Województwa Śląskiego. W ramach Dni Książki odbywały się wystawy, koncerty, recitale poezji śpiewanej, warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży, projekcje filmów, spotkania z poetami, pisarzami i artystami. Tradycją Dni Książki była prezentacja częstochowskiego środowiska literackiego. Imprezami towarzyszącymi były prezentacje ofert wydawnictw i drukarni, pokazy czerpania papieru, prezentacja pracowni introligatorskiej. Na X Dniach Książki w 2012 swoje jubileusze obchodziły częstochowskie czasopisma, tj. → „Kartka Ogłoszeń” (130 lat), → „Goniec Częstochowski” (105 lat), „Diabeł. Tygodnik Humorystyczny” (105 lat), w ramach których odbyła się wystawa w Bibliotece Publicznej w Częstochowie.

„Życie Częstochowskie” 2008 (1–3 II), s. 4, (14 V), s. 4, (19 V), nr 97 (1184), s. 1, 2009 (3–4 VI), nr 81 (1422), s. 4, (1–2 VI), s. 5; „Gazeta Wyborcza” 2010 (14 IX), s. 4; – programy Regionalnych Dni Książki i Dni Książki: III, IV, VI, VII, VIII, IX, X.

Autor: → Juliusz Sętowski

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Droga krzyżowa na Jasnej Górze... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł