Częstochowskie Towarzystwo Przeciwgruźlicze (CzTP)

Udostępnij

Częstochowskie Towarzystwo Przeciwgruźlicze (CzTP), powołane 3 X 1926 na zebraniu organizacyjnym zwołanym przez doktora → Karola Rożkowskiego; wzięło w nim udział 86 osób, a przewodniczył prezydent Częstochowy doktor → Józef Marczewski. W skład pierwszego zarządu weszli: K. Rożkowski (prezes), doktor → Kazimierz Okuszko, doktor Stefan Kohn (→ Stefan Kolin), doktor → Adam Borkowski, ks. → Józef Patrzyk, → Jan Glikson, W. Miłkowski, dyrektor → Powiatowej Kasy Chorych w Częstochowie. W 1927 Towarzystwo liczyło 129 osób, w 1928 doprowadziło do utworzenia Poradni Przeciwgruźliczej. Od 1 IV 1936 CzTP prowadziło → Szpital dla Piersiowo Chorych w Sabinowie (obecnie w granicach Częstochowy). Od 1934 prezesem CzTP był doktor → Paweł Szaniawski, w tr. członkami zarządu byli: A. Borkowski, doktor → Edwin Petrykat, → Romuald Jarmułowicz, doktor → Wilhelm Mikulski, Eugeniusz Michalski. Od końca 1945 zebrania CzTP odbywały się w lokalu Poradni Przeciwgruźliczej.

Sprawozdanie z działalności Częstochowskiego Towarzystwa Przeciwgruźliczego (od 3 X 1926 do 1 I 1929), Częstochowa 1929; – Rocznik lekarski Rzeczypospolitej Polskiej na 1933/34 rok, kolumna 100, oprac. S. Konopka, Warszawa 1933; – „Głos Narodu” 1945, nr 188, s. 3, 1946, nr 20, s. 3.

Autor: → Juliusz Sętowski

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Dźbów... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł