Częstochowskie Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości

Udostępnij

Częstochowskie Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości, organizacja zrzeszająca właścicieli nieruchomości w Częstochowie, utworzona w 1917 przez tymczasową komisję składającą się z: Jana Olewińskiego, → Wawrzyńca Kolwasa, → Ignacego Tomczyka, → Antoniego Januszewskiego, → Teodora Dużyńskiego, → Adama Kanczewskiego, → Stefana Szczecińskiego, → Bronisława Waręskiego i → Mieczysława B. Hoffmana. Siedziba Stowarzyszenia znajdowała się od 1917 przy ul. Teatralnej 31 (później ul. Kościuszki 31, obecnie al. Wolności 29), a od końca 1918 przy III Alei 49. Biuro Stowarzyszenia, które prowadził Stefan Kędzierski, zajmowało się: pośrednictwem wynajmu lokali, sprzedażą nieruchomości, lokatami kapitałów, udzielaniem porad, pisaniem podań. Przy Stowarzyszeniu funkcjonowała od 1917 czytelnia czasopism, a od końca 1918 gospoda dla ochotników zgłaszających się do Wojska Polskiego. Utworzono też spółkę handlową oraz filię Polskiego Klubu Mieszczańskiego. W 1917 skupiało 144 członków, w 1920 – 212, w 1925 – 322, w 1931 – 320. Od 1929 posiadało swój sztandar. Stowarzyszenie było aktywne politycznie: inicjowało tworzenie osobnej listy mieszczańskiej w wyborach do Rady Miejskiej, a w 1922 także w wyborach parlamentarnych. Wieloletnim prezesem był Teodor Dużyński, później Zygmunt Bogusławski, Józef Zieliński, czołowymi przedstawicielami: → Franciszek D. Wilkoszewski, S. Kędzierski, → Julian Pleskaczyński, S. Szczeciński, B. Waręski, → Stanisław Kieszczyński, → Jan Pawłowski, Edward Dzierzbicki, Józef Chmurski.

Franciszek Sobalski, Związki zawodowe, stowarzyszenia i organizacje społeczne w Częstochowie i dawnym powiecie częstochowskim w 1921 roku (materiały źródłowe), „Rocznik Muzeum Okręgowego w Częstochowie”. Historia, 1989, z. 22, s. 134; – „Gazeta Narodowa” 1932, nr 10, s. 4; „Goniec Częstochowski” 1917, nr 138, s. 8, nr 226, s. 3, 1918, nr 215, s. 3, 1931, nr 49 (jubileuszowy), s. 22.

Autor: → Juliusz Sętowski

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Droga krzyżowa na Jasnej Górze... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł