Częstochowskie Koło Akademików (CzKA)

Udostępnij

Częstochowskie Koło Akademików (CzKA), organizacja zrzeszająca studentów częstochowian, utworzona w 1915 przez słuchaczy Uniwersytetu Warszawskiego. Później przyłączyły się sekcja krakowska (studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego), lwowska (studenci Uniwersytetu Jana Kazimierza), a także poznańska i wileńska. W 1917 przy CzKA powstała sekcja pośrednictwa pracy; ogłoszenia tej sekcji zamieszczał bezpłatnie „Goniec Częstochowski”. CzKA urządzało w Częstochowie imprezy kulturalne – koncerty, przedstawienia teatralne, zabawy, bale, a także loterie, z których dochód przeznaczony był na cele statutowe Koła, m.in. na pożyczki dla studentów, część funduszy przekazywano do Centrali Bratniej Pomocy w Warszawie. W 1931 CzKA liczyło 130 członków, w 1932 – 280.

„Goniec Częstochowski” 1931, nr 49 (jubileuszowy), s. 24, 1917, nr 148, s. 3, 1918, nr 158, s. 2, 1932 (25 III), s. 3; „Kurier Częstochowski” 1921, nr 145, s. 2, nr 150, s. 1.

Autor: → Juliusz Sętowski

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Dźbów... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł