„Częstochowianka” Klub Sportowy

Udostępnij

Częstochowianka” Klub Sportowy, powstał 9 V 1936 przy zakładach włókienniczych „Częstochowianka”. 23 maja na zebraniu organizacyjnym, w którym uczestniczyło około 30 osób, powołano Koło Sportowe. Jego kierownikiem został Kazimierz Bielobrodek. W skład Zarządu weszli także: F. Szymański jako zastępca kierownika i R. Stasikowski. Prezesem honorowym Zarządu Koła mianowany został dyrektor generalny fabryki Druelers, a członkami E. Bargieł, E. Sobieraj, Franciszek Bartoszek, S. Mielczarek, J. Ujma i inni. Ze względu na brak statutu przy jednoczesnym dążeniu do rozpoczęcia zorganizowanego życia sportowo-kulturowego, zdecydowano „wstąpić generalnie, tj. w liczbie około 60 osób do → Towarzystwa Teatralno-Wokalno-Muzycznego przy fabryce «La Czenstochovienne» jako Sekcja Kolarska”. Po upływie dwóch miesięcy Towarzystwo to wykreśliło sekcję ze swojej organizacji uzasadniając to brakiem środków na działalność sportową. W międzyczasie Koło rozrosło się do 140 członków, powołano do życia sekcje: piłki nożnej, bokserską i lekkoatletyczną. 8 IV 1937 do Starostwa wysłany został Statut, opracowany przez dyrektora fabryki p. Sobiecha. 28 III 1938 organizacja zostaje zarejestrowana jako Klub Kulturalno-Sportowy „Częstochowianka”. Jego pierwszym prezesem został dyrektor generalny fabryki Druelers, wiceprezesem dyrektor Sobiech, a II wiceprezesem – dyrektor Kaliniewicz, sekretarzem Kaczmarek, zastępcą sekretarza Niedźwiecki, skarbnikiem Sobieraj, zastępcą skarbnika Wichura, gospodarzem Zdzisław Widera i zastępcą gospodarza K. Bielobrodek (dotychczasowy kierownik Koła). Barwami Klubu były kolory: niebieski i czerwony. 6 X 1945 zwołano Walne Zebranie Członków Klubu, wybrano zarząd, którego prezesem został Czesław Szczepański, a wiceprezesami K. Bielobrodek i Adam Wolnik. Działalność rozpoczęły sekcje: tenisa stołowego i ziemnego, boksu, szachów, piłki nożnej, lekkoatletyki, koszykówki, kolarstwa, a następnie piłki siatkowej mężczyzn i kobiet oraz piłki ręcznej mężczyzn, jak również rugby. Do 1949 sekcje działały bardzo prężnie. Wówczas do życia powołany został klub wyczynowy „Włókniarz”, zrzeszający wszystkie kluby włókienne. W zakładach powstawały koła sportowe, które miały go zasilać. W 1951 prezesem Koła został wybrany Zbigniew Mucha. Na stanowiska kierownika sekcji piłki siatkowej, koszykowej i ręcznej powołano Stanisława Piegę. 15 V 1957 Wojewódzka Rada Narodowa w Katowicach wciągnęła do Rejestru Stowarzyszeń i Związków Klub Sportowy „Częstochowianka”. Prezesem Klubu został wybrany Mieczysław Posyłek, a w 1958 funkcję tę objął Franciszek Woźniak. Podstawową sekcją „Częstochowianki” była siatkówka. Największe sukcesy w historii Klubu siatkarki „Częstochowianki” odnosiły w latach 60. 11 IX 1970 Klub otrzymał halę sportową → hala sportowa „Częstochowianka”. W 1969–85 prezesem Klubu był Bronisław Juszczyk, po nim stanowisko to przejęła Ludomira Kozik (do 1990), następnie prezesem został Wiesław Gozdur – zastąpił go wkrótce Jeremi Chybalski. Do połowy lat 80. Klub prowadził wyłącznie sekcję piłki siatkowej kobiet. Na przełomie 1986/87 założono przy „Częstochowiance” taekwon-do. Na początku lat 90. z opieki nad Klubem zrezygnowały zakłady włókiennicze „Ceba”, które wkrótce ze względów ekonomicznych uległy likwidacji. Klub stracił halę na rzecz miasta. Miasto oddało ją Klubowi w użytkowanie, ale bez wystarczających środków umożliwiających jej utrzymanie, dlatego wkrótce przekazano ją → Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji (MOSiR). W 2003 „Częstochowianka” nawiązała współpracę z Akademickim Związkiem Sportowym Wyższej Szkoły Pedagogicznej (AZS WSP) Częstochowa. Klub borykał się z problemami finansowymi, jednak udało się przezwyciężyć kryzys – w sezonie 2012/2013 zespół juniorek zgłoszony został do rozgrywek w IV lidze. Obecnie sponsorem strategicznym Klubu jest „Galeria Jurajska”.

Daniel Bakota, Sport w województwie częstochowskim w latach 1975–1998, Częstochowa 2013, s. 120–121; – „Głos Hutnika” 2008, nr 2, s. 4; – materiały w zbiorach Ośrodka Dokumentacji Dziejów Częstochowy Muzeum Częstochowskiego.

Autor: → Paweł Michalski

Następne hasło
→ Cardini Zygmunt

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Droga krzyżowa na Jasnej Górze... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł