„Częstochower Cajtung”,

Udostępnij

Częstochower Cajtung”, także „Czenstochower Cajtung”. Tygodnik, ukazywał się od początku stycznia 1922 do 1 września (?) 1939. Wychodził w każdy piątek. Wydawcą był → Bernard Bocian, redaktorem i współwydawcą do 28 IV 1933 → Izrael Płockier; potem jako redaktor występował B. Bocian. Dopiero w ostatnim roku wydawania pisma choroba i śmierć B. Bociana (10 VI 1939) wymusiły zmianę: od 24 II 1939 redaktorem był E. Bocian, a od 3 III 1939 współwydawcą → Szmul Frank. Kierunek pisma był syjonistyczno-ortodoksyjny mimo deklarowanego charakteru informacyjnego pisma. Było to najważniejsze z częstochowskich pism żydowskich: wychodziło najdłużej, w sporym nakładzie i zatrudniało doświadczonych dziennikarzy i pisarzy. Z „Częstochower Cajtung” długo współpracował S. Frank, drukując artykuły o życiu społecznym, opracowania i felietony. Mosze Lejb Lewensztajn pod pseudonimem pisał tygodniowe kroniki pod tytułem „Wos gehert, wos gezen” (Co słyszano, co widziano). M. Kaufman, zecer w drukarni Bociana, często ogłaszał artykuły na aktualne tematy. Wyróżniał się swoimi artykułami → A. Ch. Szyper. Pismo współpracowało też z kręgami miejscowej inteligencji żydowskiej. Oprócz serwisu ze świata, z kraju i miasta zamieszczano informacje o miejscowościach okolicznych. Stale obecna i szeroko omawiana była problematyka prawna i gospodarcza. Zamieszczano omówienia regulacji prawnych i udzielano porad praktycznych. Pisano o kulturze, sztuce i sporcie. Drukowano recenzje, wywiady, reportaże i relacje ze zdarzeń. Starano się pozyskać czytelników, publikując w odcinkach opowiadania, a także wiersze autorów żydowskich. Pismo angażowało się w wiele przedsięwzięć społecznych i kulturalnych. Objętość pisma wynosiła od 4 do 6 stron (wydania świąteczne były kilkunastostronicowe). Tygodnik wychodził w nakładzie 950–1400 egz. Redakcja i drukarnia mieściła się przy I → Alei 6.

Czenstochower Jidn, red. R. Mahler, Nowy Jork 1947, s. 98; Marta Pawlina-Meducka, Kultura Żydów województwa kieleckiego (1918–1939), Kielce 1993, s. 106, 185; Tomasz Mielczarek, Od „Monitora” do „Gońca Reklamowego. Dzieje prasy częstochowskiej (1769–1994), Kielce 1996, s. 91, 118.

Autor: → Wiesław Paszkowski

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Droga krzyżowa na Jasnej Górze... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł