Częstochowa w Związku Miast Polskich

Udostępnij

Częstochowa w Związku Miast Polskich, Częstochowa przystąpiła do Związku Miast Polskich (ZMP) w 1917 (w roku założenia tej organizacji). ZMP był formacją samorządową, działał na polu lobbingu legislacyjnego, promocji gospodarczej i kulturalnej miast. Prowadził działalność wydawniczą i szkoleniową; współpracował także z podobnymi organizacjami w innych krajach. Pierwszy zjazd przedstawicieli Związku odbył się w 1917 w Warszawie, Częstochowę reprezentował nadburmistrz → Józef Marczewski, w drugim zjeździe w 1919 z ramienia miasta wziął udział burmistrz → Bronisław Hłasko. W 1919–27 Częstochowę reprezentował → Stanisław Nowak, który był także członkiem zarządu ZMP. Nowak opracował projekt statutu ZMP, ogłoszony drukiem w 1924 na łamach „Samorządu Miejskiego” (organu ZMP). W 1935 do Rady Naczelnej ZMP z Częstochowy weszli: radny → Wacław Kobyłecki i Eugeniusz Zarzecki. 15 XI 1937 w Częstochowie odbył się zjazd miast województw: kieleckiego i łódzkiego. Zaapelowano do ZMP o dalsze konsekwentne prowadzenie akcji mającej na celu poprawę finansów samorządów miejskich. W czasie II wojny światowej i okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (PRL) Związek nie funkcjonował. W 1991 odbył się kongres restytucyjny ZMP. Odrodzony Związek skupia ponad 300 miast; jest stowarzyszeniem mającym na celu wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz dążenie do gospodarczego i społeczno-kulturalnego rozwoju miast polskich. W 1992 w zespołach powołanych przez pełnomocnika rządu ds. reformy administracji publicznej, złożonych z przedstawicieli administracji rządowej różnych szczebli i samorządów, z Częstochowy ze strony ZMP uczestniczyły m.in.: Barbara Głąb (w zespole ds. opieki społecznej i ochrony zdrowia) oraz Barbara Trząskowska-Szcześniak (w zespole ds. kultury). Stanowisko sekretarza zarządu Związku pełnił prezydent Częstochowy Tadeusz Wrona. 14 XII 2018 w Ratuszu, siedzibie Muzeum Częstochowskiego odbyło się posiedzenie zarządu ZMP. W porządku obrad było m.in. przygotowanie do spotkania z prezesem Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie cen energii elektrycznej oraz sporządzenie opinii do szeregu projektów ustaw. W marcu 2019 w skład Zarządu ZMP wszedł prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

Stanisław Nowak, Samorząd m. Częstochowy w latach 19161931. Z moich wspomnień, cz. III, Częstochowa 1994, s. 91, 108; – Ryszard Szwed, Związek miast polskich 1917–1939, 1990–1994, Poznań 1995, s. 52, 55, 89, 163, 189; – materiały w zbiorach Ośrodka Dokumentacji Dziejów Częstochowy Muzeum Częstochowskiego

Autor: → Paweł Michalski

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Droga krzyżowa na Jasnej Górze... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł