Chrześcijański Uniwersytet Robotniczy

Udostępnij

Chrześcijański Uniwersytet Robotniczy, instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w IV 1929 przez → Chrześcijańską Demokrację. Inicjatorem jego powstania był biskup → Teodor Kubina, a organizatorem i kierownikiem → Jan Sołdrowski. Siedziba Uniwersytetu znajdowała się w budynku Ogniska Robotniczego (przy ul. Krakowskiej 13, później była to ul. Narutowicza). Działała tam biblioteka i czytelnia, raz w tygodniu prelegenci miejscowi, a także z Krakowa i Warszawy prowadzili odczyty przeznaczone dla robotników i młodzieży. Zajęcia odbywały się w 1929–33, ich organizatorem był m.in. → Zygmunt Cardini, czołowa postać → Polskiego Stronnictwa Chrześcijańskiej Demokracji i → Chrześcijańskiego Zjednoczenia Zawodowego w Częstochowie. Zarząd ChUR stanowili: J. Sołdrowski – prezes, → Dominik Braksator, → Wiktor Stanios, Z. Cardini.

Tomasz Mielczarek, „Życie polityczne robotników częstochowskich 1918–1939”, Warszawa 1988 (maszynopis w zbiorach Biblioteki Publicznej w Częstochowie), s. 171, 176, 219; „Goniec Częstochowski” 1929, nr 80, s. 4, 1930, nr 21, s. 4

Autor: → Juliusz Sętowski

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Droga krzyżowa na Jasnej Górze... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł