Bugajski Julian

Udostępnij

Bugajski Julian (1885–1958), działacz niepodległościowy, spółdzielczy i samorządowy. Ur. 11 III 1885 w Warszawie, był synem Leopolda.

W 1902 ukończył gimnazjum w Warszawie. Od 1905 był członkiem Narodowego Związku Robotniczego (NZR), kierował kołami tej organizacji w dzielnicach Solec i Śródmieście; należał również do zarządu okręgowego NZR w Warszawie. W 1906–08 pracował jako buchalter w Stowarzyszeniu Spożywców „Łączność” w Biłgoraju. W 1908 objął stanowisko kierownika Spółdzielni Spożywców „Społem” w Pabianicach. W 1911 powrócił do Warszawy, powołany na instruktora w Warszawskim Związku Stowarzyszeń Spożywców (WZSS). W 1911–13 z ramienia WZSS przeprowadzał lustrację stowarzyszeń spożywczych w Częstochowie i okolicy. Wraz z ks. → Józefem Mężnickim podjął inicjatywę ich zjednoczenia. W 1913–14 w wyniku jego działań doszło do utworzenia dużej organizacji spółdzielczej (w 1916 przyjęła nazwę → „Jedność”). Wybrany kierownikiem zarządu tegoż stowarzyszenia, w 1916–30 doprowadził do jego znacznego rozwoju organizacyjnego i gospodarczego. W 1917 został wybrany do Rady Miasta (RM) w Częstochowie, a w lipcu tr. powołano go na ławnika miejskiego. W następnych wyborach do RM z 1919, został radnym z listy Narodowego Komitetu Wyborczego. W 1925, w kolejnych wyborach do RM kandydował z listy → Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS), został pierwszym zastępcą radnego, wkrótce jednak wszedł w skład RM na miejsce jednego z radnych PPS (który zrzekł się mandatu). 16 II 1926 wybrano go przewodniczącym RM. W Radzie należał do komitetu rozbudowy miasta oraz komisji kulturalno-artystycznej. Funkcję przewodniczącego RM pełnił do 5 XI 1930. W 1931 odszedł z „Jedności” i opuścił Częstochowę, powołany na członka zarządu Związku Spółdzielni Spożywców Rzeczypospolitej w Warszawie. Objął wtedy stanowisko dyrektora działu produkcji Związku. Po 1945 nadal był członkiem zarządu „Społem” w Warszawie. W 1946 ze względów politycznych został odwołany. W 1947–48 był dyrektorem fabryki ołówków w Pruszkowie, później pracował w Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Pruszkowie. W 1954 został zwolniony z pracy. W 1955–57 był biegłym w Sądzie Wojewódzkim dla m. stołecznego Warszawy. W 1957 ponownie podjął pracę w spółdzielczości jako instruktor techniczny w Wydziale Produkcji Własnej Związku Spółdzielni Spożywców „Społem”. Bugajski był autorem wielu publikacji fachowych z dziedziny spółdzielczości. We wrześniu 1957 opublikował artykuł wspomnieniowy Z perspektywy pięćdziesięciu lat… („Jedność”. Jednodniówka jubileuszowa 18991957, Częstochowa 1957, s. 4–5), dotyczący początków swojej działalności spółdzielczej w Częstochowie. Zm. 29 III 1958 w Warszawie, został pochowany na Cmentarzu Powązkowskim, kwatera 153, rząd IV. Odznaczony był Krzyżem Niepodległości (1937).

Słownik biograficzny ziemi częstochowskiej, t. I, pod red. A. J. Zakrzewskiego, Częstochowa 1998, s. 24–26.

Autor: → Juliusz Sętowski

Zobacz inne hasła z kategorii: → Osoby

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Droga krzyżowa na Jasnej Górze... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł