Bratkowski Aleksander Adam

Udostępnij

Bratkowski Aleksander Adam (1889–), urzędnik państwowy, komisaryczny prezydent Częstochowy, wicewojewoda kielecki. Ur. 12 XII 1889 w miejscowości Klimkiewiczów, powiat opatowski, był synem Szczepana i Wandy z Czerwińskich. Bratkowski w 1906 ukończył 7-klasową Szkołę Handlową Artura Jeżewskiego w Warszawie, a w 1908 Wyższe Kursy Handlowe Augusta Zielińskiego w tym mieście (zgodnie z rozporządzeniem ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego miał wykształcenie akademickie). Zajmował stanowisko dyrektora Towarzystwa Handlowo-Budowlanego „Struktura” w Warszawie. Od 1 V 1918 do 1 III 1919 był urzędnikiem (referentem) Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie. Współorganizował, później kierował spółdzielnią „Hurtownia Podlaska” w Białej (Biała Podlaska); spółdzielnię tę przemianowano na Polski Syndykat Rolniczy. Zajmował się następnie pracą pedagogiczną; od 1 IX 1924 do 30 VI 1925 wykładał arytmetykę handlową, naukę o handlu, geografię gospodarczą w Dokształcającej Szkole Kupieckiej w Bydgoszczy. Później był dyrektorem Towarzystwa Handlowo-Budowlanego „Struktura” (przy ul. Żurawiej 26) w Warszawie. W 1931 odbył praktykę na stanowisko starosty w Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie oraz rozpoczął praktykę w Urzędzie Starostwa Powiatowego Warszawskiego. Przerwał ją z powodu objęcia 8 XI 1930 stanowiska Kierownika Zarządu Tymczasowego miasta Częstochowy. Za czasów rządów komisarycznych Bratkowskiego gmina miasta Częstochowy podpisała umowę ze Spółką Akcyjną „Sieci Elektryczne” w Warszawie na oświetlenie dzielnic miasta: Rakowa i Zacisza oraz Stradomia. 30 VI 1931 dekretem ministra Spraw Wewnętrznych został mianowany wicewojewodą kieleckim. Jako wicewojewoda kilkakrotnie przyjeżdżał do Częstochowy w sprawach służbowych. 2 IX 1933 minister Spraw Wewnętrznych zwolnił go ze stanowiska. W latach 30. wycofał się ze służby państwowej.

Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki 155; – materiały Katarzyny Grzyb z Częstochowy.

Autor: → Katarzyna Grzyb

Zobacz inne hasła z kategorii: → Osoby

Poprzednie hasło
→ Bram Arnold Aron

Następne hasło
→ Broniatowski Jakub Aron

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Dźbów... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł