Bożewski (Bozewski) Dymitr

Udostępnij

Bożewski (Bozewski) Dymitr (ok. 1780–po 1821), kupiec, obywatel Starej Częstochowy. Pochodził z rodziny prawosławnej, był kupcem, właścicielem domu z ogrodem w pobliżu rzeki → Warty, kamienicy na Starym Rynku pod nr. 37 oraz browaru. Prowadził liczne transakcje kupieckie, angażował się w sprawy ekonomiczne i oświatowe. W okresie Księstwa Warszawskiego pełnił funkcję burmistrza → Starej Częstochowy; w 1821 podpisał się pod supliką w sprawie utworzenia szkoły w mieście. Pozostawił testament spisany przez notariusza Józefa Leśniewskiego (datowany na 10 III 1817).

W małżeństwie z Anną z Szabelskich miał syna Piotra (1802–), córkę Juliannę, zamężną Schwarz oraz przybranego syna Jana, który w 1836 wystąpił do władz z prośbą o utworzenie w Częstochowie szkoły obwodowej.

Rafał Gerber, Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808–1831. Słownik biograficzny, Wrocław 1977, s. 353; – Częstochowa. Dzieje miasta i klasztoru jasnogórskiego. W okresie niewoli, t. 2. Częstochowa 2002, s. 29, 30, 37; Kazimierz Rędziński, Starania społeczeństwa Częstochowy o rozwój szkolnictwa w XIX wieku (do 1867 r.), [w:] „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, seria: Pedagogika”, 2011, z. XX, s. 332–333; Dariusz Złotkowski, „Wiedząc dobrze to z wyroków Boga Najwyższego, iż kto się rodzi, umierać musi...”. Testamenty z połowy XIX wieku w świetle akt notariuszy częstochowskich, cz. 1, Częstochowa 2005, s. 12, 20, 21, 42, 45, 160, 207, 190–192, cz. II, Częstochowa 2006, s. 6, s. 14, 15, 35, 36, 224, 349, cz. III, Częstochowa 2011, s. 333, 335, 475; – Archiwum Państwowe w Częstochowie, zespół nr 1, sygnatura 214.

Autor: → Andrzej Kuśnierczyk

Poprzednie hasło
→ Borkowski Edward

Następne hasło
→ Bram Arnold Aron

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Droga krzyżowa na Jasnej Górze... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł