Błaszczyński (Lubicz-Błaszczyński) Antoni Adam

Udostępnij

Błaszczyński (Lubicz-Błaszczyński) Antoni Adam (1867–1947), cukiernik, starszy cechu cukierniczego w Częstochowie, działacz rzemieślniczy. Ur. 22 XII 1867 we wsi Szynkalew, powiat wieluński, w rodzinie ziemiańskiej, był synem Aleksandra i Izabeli ze Snawadzkich.

Błaszczyński do 1907 mieszkał w Łodzi, następnie przeniósł się do Częstochowy, gdzie w lipcu tr. odkupił od Michała Rudzkiego cukiernię u zbiegu I Alei i ul. Dojazd (Piłsudskiego). W cukierni tej, należącej do najlepszych w mieście, systematycznie urządzane były podwieczorki muzyczne, konkursy tańca, wystawy obrazów, można było również zakupić bilety na różne imprezy kulturalne, przeważnie muzyczne. Według Juliana Kulskiego „lokal [cukierni] stał się jakby «salonem Częstochowy», nie tyle może ze względu na urządzenie, ile na łatwość spotykania tu miejscowych znakomitości. Dotyczyło to tak polskiej inteligencji i mieszczaństwa, jak wojskowych i urzędników carskich”. Od końca 1929 cukiernia Błaszczyńskiego zaopatrywała w swoje wyroby ciastkarnię prowadzoną przez jego syna Henryka (przy III Alei 55). W 1927 Błaszczyński został wybrany starszym cechu cukierniczego w nowo utworzonym cechu cukierników. W latach 30. zasiadał w zarządzie Izby Rzemieślniczej w Kielcach. Jako cukiernik był aktywny do 1947. Błaszczyński należał (jako członek wspierający) do Straży Ogniowej Ochotniczej. Zm. 9 XI 1947 w Częstochowie, pochowany został na cmentarzu Kule, w kwaterze 7, rząd I, grób nr 3.

W małżeństwie z Anną Urbańską (1879–1930) miał synów: Henryka Aleksandra (1906–); Stefana Marcelego (1908–46), którzy prowadzili w Częstochowie Kawiarnię Dancing „Europa” przy III Alei 43; Kazimierza Jana (1909–29) i Antoniego Mariana.

Juliusz Sętowski, Cmentarz Kule w Częstochowie. Przewodnik biograficzny, s. 36–37; Ludomir Kucharski, Franciszek Patrzyk, Franciszek Sobalski, Z dziejów rzemiosła Częstochowy, Częstochowa 1966, s. 40; – Informator rzemiosła i handlu m. Częstochowy na rok 1938; Książka adresowa m. Częstochowy 1947, Częstochowa 1947, s. 103; – Julian Kulski, Z minionych lat życia 1892–1945, Warszawa 1982; – „Express Częstochowski” 1929, nr 1, s. 5, nr 102, s. 3, 1930, nr 22, s. 2; „Goniec Częstochowski” 1907, nr 177, s. 2; „Kurier Codzienny” 1927, nr 230, s. 3; „Ostatnie Wiadomości Częstochowskie” 1934, nr 5, s. 6; „Życie Częstochowy” 1947, nr 136, s. 3; – Archiwum Państwowe w Częstochowie, Akta miasta Częstochowy 27/20, t. V, k. 768, 769; Urząd Stanu Cywilnego w Częstochowie, akt zgonu nr 1166/1947; – odpis z inskrypcji nagrobnej.

Autor: → Juliusz Sętowski

Zobacz inne hasła z kategorii: → Osoby

Następne hasło
→ Błeszno

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Droga krzyżowa na Jasnej Górze... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł