Biernacki Stanisław Leopold

Udostępnij

Biernacki Stanisław Leopold (1845–1921), prawnik, notariusz, działacz społeczny i charytatywny. Ur. 15 XI 1845 w Częstochowie, był synem Jana Nepomucena i Władysławy z Soczułowskich.

Biernacki ukończył gimnazjum w Suwałkach, a w 1868 Wydział Prawa Szkoły Głównej w Warszawie. Pracował w sądownictwie w Piotrkowie (Piotrków Trybunalski); był podprokuratorem, następnie asesorem sądu poprawczego. Przeniesiony do Warszawy, pełnił funkcję sędziego Trybunału. W 1876–83 był sędzią śledczym w Brzezinach. W 1883 powrócił do Częstochowy. Pracował początkowo jako sędzia śledczy, a od 1898 jako notariusz. Biernacki należał do niezwykle aktywnych działaczy społecznych; przez szereg lat był prezesem → Schroniska św. Antoniego, członkiem zarządu, a w 1901–03 prezesem → Towarzystwa Dobroczynności dla Chrześcijan. Wspomagał finansowo obydwie te instytucje. Od 1901 był członkiem komitetu budowy kościoła św. Rodziny. W 1903–04 uczestniczył w zebraniach kółka naukowego gromadzącego elitę miejscowej inteligencji. W 1917 był współzałożycielem, a w 1918–21 prezesem Towarzystwa Biblioteki Publicznej im. W. Biegańskiego. Bibliotece ofiarował swój księgozbiór dzieł naukowych i beletrystycznych. W opinii doktora → Stanisława Nowaka, „był jednym z najbardziej szanowanych mieszkańców Częstochowy; bardzo dobry prawnik [...] na wskroś prawy i szlachetny, [...] interesował się żywo życiem współczesnem, sztuką i literaturą”. Biernacki posiadał ciekawy zbiór obrazów malarzy polskich. Zm. 3 X 1921 w Częstochowie, pochowany został na cmentarzu Kule (grób nie istnieje).

W małżeństwie z Heleną Michalecką miał córkę, Stefanię Aleksandrę Zofię (1872–) i syna, Stanisława Józefa (1875–).

Juliusz Sętowski, Cmentarz Kule. Przewodnik biograficzny, Częstochowa 2005, s. 34–35; Franciszek Sobalski, Związki zawodowe, stowarzyszenia i organizacje społeczne w Częstochowie i dawnym powiecie częstochowskim w 1921 roku (materiały źródłowe), „Rocznik Muzeum Okręgowego w Częstochowie”. Historia, 1989, z. 22, s. 137; – Stanisław Nowak, Z moich wspomnień, cz. II, Częstochowa 1902–1914, Częstochowa 1933, s. 36, 37, 52, 199; – „Goniec Częstochowski” 1917, nr 154, s. 2, nr 218, s. 2 (wspomnienie), 1931, nr 49, s. 18; Handlowiec. Kalendarz dla spraw handlu i przemysłu m. Częstochowy na 1914 r., [Częstochowa 1914?], s. 290; „Ziemia Częstochowska” 1970, t. VII/VIII (W. Tyras), s. 356, 358, 360, 361; – Archiwum Państwowe w Częstochowie, akta miasta Częstochowy 27/15, t. IV, k. 1331, 1332; Urząd Stanu Cywilnego w Częstochowie, Parafia św. Zygmunta 1921, akt zgonu nr 457, k. 45.

Autor: → Juliusz Sętowski

Zobacz inne hasła z kategorii: → Osoby

Poprzednie hasło
→ Biegański Władysław

Następne hasło
→ Biluchowski Tadeusz Jan

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Droga krzyżowa na Jasnej Górze... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł