Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem (BBWR)

Udostępnij

Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem (BBWR), główna organizacja polityczna obozu sanacyjnego utworzona w 1928. Częstochowski oddział BBWR skupiał ok. 1 tys. członków. Pod jego wpływami znajdowały się m.in. Związek Strzelecki, Stowarzyszenie byłych Wojskowych, organizacje oświatowe, spółdzielnie spożywcze. Obóz sanacyjny opierał początkowo swą działalność wśród robotników na → Narodowej Partii Robotniczej i → Polskiej Partii Socjalistycznej dawnej Frakcji Rewolucyjnej. Partie, które weszły w skład BBWR utrzymywały swą niezależność. W 1928 powołano Sekcję Robotniczą BBWR, którą kierował Jan Ślęzak, miała ona charakter bezpartyjny. Piłsudczycy posiadali w Częstochowie 17 tytułów prasowych; najdłużej ukazywały się „Głos Wolności”, „Słowo Częstochowskie”, „Głos Częstochowski”. Najaktywniejszymi działaczami BBWR w Częstochowie byli: → Tadeusz Biluchowski, → Dominik Zbierski (prezes Rady Powiatowej BBWR), → Wacław Płodowski, → Romuald Jarmułowicz, Wacław Kobyłecki, Stanisław Wojnar-Byczyński, Jan Ślęzak, Stanisław Szaflik, Marian Leszczyński.

Tomasz Mielczarek, Życie polityczne robotników częstochowskich 1918–1939, Warszawa 1988 (maszynopis w zbiorach Biblioteki Publicznej w Częstochowie), s. 164, 165.

Autor: → Juliusz Sętowski

Poprzednie hasło
→ Benduski Kacper

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Droga krzyżowa na Jasnej Górze... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł