Areszty

Udostępnij

Areszty, znajdowały się m.in. w bliźniaczych pawilonach koło → Ratusza Miejskiego. W zachodnim pawilonie mieścił się od połowy XIX w. odwach, areszt obywatelski i areszt ścisły oraz pokój dla oficera. Później w pawilonie prawym ulokowano areszt śledczy (detencyjny) z mieszkaniem dla naczelnika aresztu, zaś w lewym – odwach wojskowy, gdzie przetrzymywano żołnierzy wojska rosyjskiego, którzy dopuścili się wykroczeń. Przy odwachu znajdował się karcer. Od ok. 1911, po przeniesieniu rosyjskiego aresztu wojskowego z pawilonu wschodniego do → koszar Zawady, obydwa pawilony były wykorzystywane w charakterze aresztów policyjnych. W 1917 z jednego z pawilonów (po przepiłowaniu kajdan i krat) zbiegło dwóch groźnych więźniów skazanych za morderstwo. Jednego z nich ujęto. Do 1918 w pawilonach przetrzymywano więźniów kryminalnych, a także działaczy niepodległościowych i politycznych. Areszt policyjny funkcjonował także w 1908–09 w budynku Michała Hertza przy ul. Krakowskiej. Niewielkie areszty znajdowały się przy cyrkułach (komisariatach) policyjnych: do 1900 był jeden, później urządzono kolejny – przy ul. Dojazd (Piłsudskiego); w 1908 został on przeniesiony na ul. Piotrowską 5 (Piotrkowską). W 1915 utworzono areszt tymczasowy przy ul. Pięknej (Kilińskiego) 13; w 1916 miała tu miejsce ucieczka jednego z więźniów. Do 1916 areszty posiadały prawie wszystkie komisariaty policji (oprócz III i V); w kwietniu 1916 urządzono areszt przy IV komisariacie na Rynku Wieluńskim 32. 13 XI 1918 na wniosek prokuratora → Sądu Okręgowego uwolniono z aresztu więźniów skazanych przez władze niemieckie.

Leszek Madej, Rosyjski garnizon wojskowy w Częstochowie, Kraków 2009. s. 171, 172, 173; – „Goniec Częstochowski” 1916, nr 98, s. 3, 1917, nr 165, s. 3, 1918, nr 245, s. 3.

Autor: → Juliusz Sętowski

Poprzednie hasło
→ Areszt Śledczy

Następne hasło
→ Armia Ludowa (AL)

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Droga krzyżowa na Jasnej Górze... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł