Arbeitsamt

Udostępnij

Arbeitsamt, niemiecki urząd pracy utworzony we wrześniu 1939 w okupowanej Częstochowie. Mieścił się w gmachu dawnego liceum i gimnazjum żydowskiego przy ul. Jasnogórskiej 8/10. Posiadał filie w Radomsku i Piotrkowie Trybunalskim. Za budynkiem Arbeitsamtu znajdował się obóz, w którym przetrzymywano robotników wywożonych przymusowo na roboty do Niemiec; strzegła go placówka niemieckiej Policji Ochronnej (Schutzpolizei). Mieścił jednorazowo do 2000 osób, czas pobytu w tym obozie wahał się od jednego do kilku dni. Robotników przymusowych Niemcy pozyskiwali poprzez biuro werbunkowe (przy II Alei 28) oraz urządzając tzw. łapanki; następnie kierowano ich głównie do prac rolnych w Bawarii, Szlezwiku-Holsztynie, Meklemburgii i na Śląsku. Uciekinierów osadzano w obozach koncentracyjnych. W czasie okupacji niemieckiej z Częstochowy i okolic wywieziono do Rzeszy 82000 osób. W 1944 Arbeitsamt odpowiadał za dostarczanie polskiej siły roboczej do prowadzenia robót fortyfikacyjnych, zwłaszcza na linii rzeki Pilicy. Niektórzy zatrudnieni w tym urzędzie Polacy współpracowali z konspiracją niepodległościową i wydawali poszczególnym osobom fikcyjne zaświadczenia.

Jan Pietrzykowski, Łowy na ludzi. Arbeitsamt w Częstochowie, Katowice 1968, s. 17, 18, 19, 36, 50, 51; Jan Pietrzykowski, Życie okupacyjne w Częstochowie (1939–1945), Częstochowa [b.r.w.], s. 22.

Autor: → Paweł Michalski

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Dźbów... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł